Presunúť na hlavný obsah

Mestský úrad v Čadci pracuje za prísnych opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19

Koronavírus

Mestský úrad v Čadci zavádza sprísnené opatrenia:

 • meranie telesnej teploty všetkým osobám, ktoré vstupujú do budovy úradu (zamestnancom aj návštevníkom), 
 • povinnosť nosiť rúško v priestoroch úradu (platí pre zamestnancov aj návštevníkov), 
 • dodržiavanie bezpečných rozostupov počas čakania na vybavenie, 
 • pravidelná dezinfekcia rúk. 
 • pracovisko prvého kontaktu v budove Mestského úradu pracuje v obmedzenom režime, vstup do úradovne koordinuje pracovník Mestskej polície Čadca, maximálny počet klientov v danom priestore podlieha opatrenia ako prevádzky – na 15 metrov štvorcových jeden klient. Maximálny počet klientov 8. 

Odporúčame s Mestským úradom Čadca komunikovať najmä telefonicky, resp. elektronicky. 

Ako sa s kontaktovať s úradom

 • Oddelenie výstavby, ÚP, stavebného poriadku a dopravy +421 41 430 22 31 
 • Oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu +421 41 430 22 77 
 • Oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva +421 41 430 22 70 
 • Oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravia, bývania a podnikateľskej činnosti +421 41 430 22 15 
 • Oddelenie správy miestnych daní a poplatkov +421 41 430 22 84 
 • Hrobové miesta +421 41 430 22 95 
 • Trvalý pobyt +421 41 430 22 81 
 • Matrika +421 41 430 22 82