Presunúť na hlavný obsah

Otváranie škôl od 1.6.2020 - škôlkari a žiaci do piateho ročníka sa môžu vrátiť do škôl

Koronavírus

Od 1. júna sa otvárajú škôlky a školy, na základných školách bude otvorený 1. až 5. ročník. V jednej triede bude môcť byť 20 žiakov. V prípade materských škôl je to 15 detí a pri umiestnení budú mať prednosť deti pracovníkov v prvej línii – zdravotníkov, hasičov, policajtov či vojakov. Dôraz bude aj na sociálne znevýhodnené rodiny a umiestnenie ich detí.

Pri nástupe dieťaťa do školy bude musieť rodič predložiť prehlásenie o tom, že dieťa nemá príznaky ochorenia Covid-19 a nemá nariadenú karanténu.

Návrat do školy však bude dobrovoľný

Rodičia budú môcť s deťmi ostať doma, ak sa tak rozhodnú. Či už preto, že nemajú záujem o návrat do školy, alebo sa návratu obávajú pre zdravotné dôvody.

Ako to bude s pandemickou OČR od 1. júna 2020 po otvorení materských škôl a ZŠ 1. stupňa

Rozhodnutie ústredného krízového štábu otvoriť od 1. júna 2020 materské a základné školy 1. stupňa (1. - 4. ročník) a 5. ročník neznamená pre rodičov automatické ukončenie pandemickej OČR-ky a poberania tejto dávky. Rodičia tých detí, ktoré v júni do týchto zariadení nenastúpia a zostanú s nimi doma, môžu dávku poberať naďalej, musia však na konci mesiaca zaslať Sociálnej poisťovni vyplnený formulár Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné. V ňom vyznačia dni, počas ktorých sa o dieťa starali a za ktoré si uplatňujú nárok na dávku.