Presunúť na hlavný obsah

Vylúčenie verejnosti z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Čadca

Koronavírus

Vzhľadom na súčasnú zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu zaznamenaním nárastu pozitívnych osôb na ochorenie COVID – 19 pristupuje vedenie mesta v rámci prijatých opatrení pred šírením ochorenia k vylúčeniu verejnosti z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Čadca dňa 25. 6. 2020.

Vedenie mesta sa opiera o odporúčanie príslušného regionálneho hygienika RÚVZ Čadca vydaného dňa 24.6.2020, ktorý poukazuje na závažnosť epidemiologickej situácie s cieľom ochrániť zdravie všetkých občanov v okrese.

Ing. Milan Gura: „K situácií v regióne pristupujeme s rešpektom a zodpovedne. Priestory Mestského úradu v Čadci budú pred konaním rokovania zastupiteľstva preventívne dezifinkované a riadne vetrané. Pri vstupe do rokovacej miestnosti bude prebiehať meranie telesnej teploty, budeme klásť dôraz na nosenie rúšok a povinnosťou bude použiť pripravenú dezinfekciu. Poslanci pri vstupe do rokovacej miestonosti podpíšu čestné prehlásenie o zdravotnom stave.“