Presunúť na hlavný obsah

Klenoty ukryté v kysuckej ľudovej piesni

Kultúra

3. novembra 2018 sa v Čadci zišli znalci a vyznávači ľudovej kultúry. Spolok hudobného folklóru v Bratislave v spolupráci s Mestom Čadca, Domom kultúry v Čadci. Kysuckou knižnicou, Kysuckým múzeom, Kysuckým kultúrnym strediskom a ďalšími partnermi zorganizoval už po 15. raz celoslovenský Seminár o ľudovej piesni. Jeho jedinečnosť spočíva v tom, že systematicky mapuje jednotlivé regióny, vyhľadáva odborníkov i zberateľov folklórnych tradícií a podporuje ich činnosť. Výber miesta konania seminára v roku 2018 na Kysuciach mal mimoriadny význam nielen pre kysuckú kultúrnu provenienciu, ale aj pre získanie nových progresívnych poznatkov o tradičnej ľudovej hudobnej kultúre na Kysuciach. Kysucké ľudové piesne si ako súčasť kultúrneho dedičstva Slovenska zasluhujú náležitú pozornosť. Sú skutočnými klenotmi v pokladnici slovenskej kultúry. Odbornými garantmi seminára boli Pavol Kužma a redaktor Slovenského rozhlasu Marian Minárik. V rámci seminára bolo odprezentovaných 12 prednášok na danú tému. Zaujímavé a inšpiratívne prednášky zazneli v podaní Pavla Kužmu, Jána Rokytu (Česko), Magdaleny Szyndler (Poľsko), Renáty Janošcovej, Alojza Kontríka, Pavla Markecha, Romana Bienika, Heleny Zahradníkovej, Pavla Koptáka, Heleny Fulierovej, Janky Petrovičovej  a Silvie Petrekovej.

Ide pieseň Kysucami

Seminár obohatil v popoludňajších hodinách aj umelecký scénický program nazvaný Ide pieseň Kysucami prezentujúci krásu a bohatstvo ľudových tradícií a vokálnych prejavov v oblastiach Kysuckej vrchoviny, Kysuckých Beskýd, Javorníkov a Turzovskej vrchoviny v podaní domácich folklórnych súborov a sólistov. Vďačnému publiku sa v réžii Pavla Kužmu predstavili rodáčka z Kysúc – vynikajúca speváčka ľudových piesní Helena Zahradníková, folklórne súbory Kelčovan z Čadce a Jedľovina z Kysuckého Nového Mesta, Goroľ muzika zo Skalitého, FS Svrčinka zo Svrčinovca, FS Vajčovci z Horného Vadičova, trojčlenné vokálne ženské zoskupenia – Sestry Matákové a Vrchárky z Kysúc.

Unikátna výstava ľudových nástrojov

Seminár tematicky podporila aj unikátna výstava ľudových hudobných nástrojov zo zbierok manželov Amálie a Pavla Kužmovcov pod názvom Klenoty Kysúc, ktorá bolo inštalovaná v dňoch 2. – 6. novembra v Domu kultúry v Čadci na 1. poschodí. Jej návštevníci mohli po celý týždeň obdivovať unikátne ľudové nástroje, mnohé zapísané aj do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Ďalším sprievodným podujatím, ktoré pre mladých poslucháčov pripravilo Mesto Čadca a Kysucká knižnica v Čadci, bol tvorivý workshop a prednášky o ľudovej piesni. Uskutočnili sa 24. októbra pod vedením lektorov Pavla Kužmu a Janky Petrovičovej.

Záštitu nad celým podujatím prevzali primátor Čadce Milan Gura a predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová. Pán Jozef Tkáčik, predseda Spolku hudobného folklóru, na záver seminára poďakoval za spoluprácu všetkým domácim organizátorom, primátorovi Čadce M. Gurovi, P. Kužmovi a účinkujúcim súborom a sólistom a vyzdvihol mimoriadne vysokú obsahovú i organizačnú úroveň seminára.

Galéria