Presunúť na hlavný obsah

Maľované pod Grapou 2015 - 2019

Kultúra

Galéria Čadca pozýva na svoju 30.výstavu

V piatok 9. augusta 2019 sa v Galérii Čadca v priateľskej a príjemnej atmosfére stretli priaznivci výtvarného umenia na vernisáži v poradí jubilejnej 30. výstavy nazvanej MAĽOVANÉ POD GRAPOU. Názov výstavy nie je náhodný. Vystihuje a určuje malebnú lokalitu v kysuckej obci Staškov, kde sa počas piatich rokov stretávali v mimoriadne žičlivom prostredí poprední slovenskí i českí umelci, aby vzdali hold výnimočnej osobnosti, hercovi, rodákovi Jozefovi Kronerovi a jeho rodnému kraju. Počas týždňových letných výtvarných plenérov, ktoré organizoval Spolok rodákov Jozefa Kronera v rokoch 2015 – 2019, vznikli pozoruhodné, hodnotné diela, ktoré máme možnosť po prvýkrát obdivovať v rámci kolektívnej výstavy. 22 autorov vytvorilo viac než 60 originálnych plastík, a malieb. V rámci vernisáže sa prítomným prihovorili Vladimír Gajdošík za Spolok rodákov Jozefa Kronera, akad. sochár Juraj Čutek – kurátor výstavy a odborný garant plenérov a Oldřich Vaňous, syn Zuzany Vaňousovej-Kronerovej. Svojou hudbou vernisáž ozdobili Radka Weisháb (cimbal) a Marek Čermák (čembalo).

Svojou prítomnosťou vernisáž poctili aj Veronika Mikulášová, Zuzana Pallová-Nemčeková, prof. Jozef Ciller, prof. Boris Jirků, Jozef Mundier, Jaroslav Gaňa, Peter Repka a Stanislav Mikovčák. Popri ich dielach môžete na výstave obdivovať aj diela ďalších výtvarníkov, ktorí sa zúčastnili jednotlivých plenérov – Alexej Vojtášek, Ondrej 4., Peter Repka, Miroslav Pallo, Marek Ryboň, Peter Pohanka, Pavol Lipa, Bohumír Gemrot, Libuše Gemrotová – Prudíková, Róbert Ferko, Tomáš Ciller, Jana Schmidtová, Mária Poláčková – Hradská, Zuzana Pekarová

Výstavu Maľované pod Grapou pripravila Galéria Čadca v spolupráci s Vladimírom Gajdošíkom a Julianou Belkovou zo Spolku rodákov Jozefa Kronera. Spolok vznikol v roku 2008 ako združenie nadšencov s cieľom zachovať a rozvíjať kultúrne a duchovné dedičstvo Jozefa Kronera v Staškove. Má za sebou mnohé výnimočné aktivity. K najvýznamnejším projektom spolku patrí spolupráca na záchrane rodného domu Jozefa Kronera, kde bola sprístupnená pamätná izba s originálnymi artefaktmi zo života umelca. Slávnostne ho otvorili 19. 11. 2011. K zaujímavým a mimoriadne prínosným patria aj aktivity zamerané na výtvarnú tvorbu. V rokoch 2012 – 2014 spolok ponúkol mnohým skvelým sochárom priestor na vytvorenie 12 veľkorozmerných plastík na tému Úsmevy geniálneho klauna. Plastiky sú súčasťou Chodníka Jozefa Kronera, nachádzajúceho sa v malebnom prírodnom prostredí okolia hercovho rodného domu. Nasledovalo 5. ročníkov výtvarného plenéru na tému Kronerovci a Kysuce (2015 – 2019). Mnohé z nich môžeme po prvýkrát obdivovať od 9. augusta do 11. októbra 2019 v rámci kolektívnej výstavy v Galérii Čadca.

Garantmi výstavy sú Mesto Čadca, Spolok rodákov Jozefa Kronera a Dom kultúry v Čadci. Galéria je otvorená v PO – PIA od 8.00 do 16.00 h a v SO od 8.00 do 12.00 h (august). Otvorená bude aj počas Bartolomejského hodového jarmoku v nedeľu 25. augusta 2019 od 13.00 do 16.00 hod. Srdečne vás pozývame. Vstup je voľný.

Galéria