Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na 29. PREMIÉROVÝ DEŇ JOJA

Kultúra

Srdečne vás pozývame na galaprogram súboru moderného scénického tanca JOJA, ktorý sa uskutoční v nedeľu 26. mája o 14.30 h v Dome kultúry v Čadci. Garantmi podujatia sú CVČ Čadca a Dom kultúry v Čadci.

JOJA – súbor scénického moderného tanca

Umeleckou vedúcou súboru moderného scénického tanca JOJA, ktorý pôsobí pri Centre voľného času v Čadci, je od roku 1996 pani Dana Jašurková. Odvtedy sa datuje aj spolupráca súboru s Domom kultúry v Čadci, ktorý jeho členom poskytuje zázemie a priestory zrkadlovej sály na pravidelné nácviky. K dispozícii má súbor aj divadelnú sálu, kde sa trénuje pred súťažami. Tu sa odohráva aj každoročná premiéra programu, ktorá býva vždy na konci školského roka. V programe sa odprezentujú všetky vekové kategórie so svojou celoročnou činnosťou. Súbor účinkuje na rôznych podujatiach, ktoré organizuje Dom kultúry v Čadci, napr. koncertné a plesové vystúpenia, vyhlasovanie najúspešnejších športovcov, vernisáže výstav, jarmoky, tanečné venčeky, a ďalšie spoločenské a kultúrne podujatia. Súbor sa každoročne zúčastňuje rôznych celoslovenských i medzinárodných súťaží, kde opakovane získal popredné umiestnenia, ceny za choreografiu, kreativitu, sympatiu, tanečný výkon a pod.

Najväčším úspechom bolo prebojovanie sa na festivale „Veselej bandy“ /MARRY BAND/ cez slovenský pohár v Prievidzi na európsky pohár v rakúskom meste St. Polten. Členky JOJI sa zúčastňujú sa aj na popredných podujatiach v Poľsku a v Čechách.

Dnes pracuje v súbore 140 členov, ktorí sa delia na: prípravku – predškoláci od 4 do 6 rokov, mladší školský vek – od 6 do 11 rokov, juniorky – od 12 rokov a napokon mládež, kde sú dievčatá stredných škôl a tiež pracujúce dievčatá.

Súbor JOJA založila Zuzana Kubíniová, rod. Gramerová v r.1985. Na začiatku súbor JOJA navštevovalo šesť tanečníc. Jeho činnosť bola zameraná na scénicky tanec – príbeh podaný tanečníkom, pohybom, mimikou. Už vtedy sa ujala tradícia premiérových dní.

Galéria