Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na galaprogram FESTIVALU KOMORNEJ HUDBY

Kultúra

Základná umelecká škola J. Potočára v Čadci, Mesto Čadca a Dom kultúry v Čadci pozývajú všetkých priaznivcov a milovníkov hudby na Koncert laureátov Festivalu komornej hudby Čadca 2019, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 6. júna 2019 o 16.30 hod. v Dome kultúry v Čadci (vstup je voľný). V rámci koncertu sa predstavia najúspešnejší účastníci festivalu a v spolupráci s Kysuckým komorným orchestrom mesta Čadca uvedú pod taktovkou dirigenta Karola Kevického Suitu pre detský orchester od hudobného skladateľa dielo Fabiána Andradesa.  Festival je určený žiakom a absolventom základných umeleckých škôl (ZUŠ), ktorí nie sú študentmi a absolventmi škôl pripravujúcich profesionálnych hudobníkov, s vekovým obmedzením do 25 rokov, a pracujú v komornom zoskupení ZUŠ. Poslaním festivalu je prispieť k rozvoju kreativity žiakov ZUŠ, propagovať výchovu a vzdelávanie
v ZUŠ, predstaviť verejnosti umeleckú činnosť žiakov ZUŠ zameranú na komornú a súborovú hru a odbornými seminármi prispieť k prehlbovaniu kompetencií pedagógov ZUŠ.

Festival sa koná v dňoch 4. – 6. júna a má na programe súťažné vystúpenia gitarových, speváckych, sláčikových a klavírnych zoskupení a zoskupení drevených dychových nástrojov. Hlavnú festivalovú cenu FKH Čadca 2019 venuje primátor Čadce Milan Gura. V rámci festivalu budú udelené aj ďalšie ceny. Festivalové rady na čele s garantmi jednotlivých kategórií zaradia umelecké výkony jednotlivých zoskupení do zlatého, strieborného a bronzového pásma.

Garantmi festivalu sú ZUŠ J. Potočára v Čadci, Dom kultúry v Čadci a Mesto Čadca.

Plagát k podujatiu