Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na otvárací koncert 2. ročníka hudobného festivalu PRO MUSICA NOSTRA

Kultúra

Mesto Čadca, Hudobné centrum Bratislava a OZ Naša kultúra vás srdečne pozývajú na otvárací koncert 2. ročníka festivalu PRO MUSICA NOSTRA, ktorý sa uskutoční v nedeľu 16. júna 2019 o 16.30 hod. v kostole sv. Bartolomeja v Čadci. V podaní vynikajúceho orchestrálneho zoskupenia ENSEMBLE OPERA DIVERSA z Brna, pod vedením dirigentky Gabriely Tardonovej, zaznejú pôvabné melodické skladby I. Zeljenku, L. Janáčka a B. Bartóka. Vstupné na koncert je dobrovoľné. Nenechajte si ujsť tento výnimočný umelecký zážitok.

Program koncertu

  • Ilja Zeljenka: Musica Slovaca
  • Leoš Janáček: Suita pre sláčikový orchester  JW 6/2
  • Béla Bartók: Divertimento pre sláčikový orchester SZ. 113 BB.118

Medzinárodný hudobný festival PRO MUSICA NOSTRA, ktorý sa v tomto roku uskutoční 16. – 23. júna, vznikol na základe myšlienky založiť dlhodobú tradíciu prezentácie klasickej hudby na špičkovej interpretačnej úrovni s medzinárodnou účasťou a zároveň predstaviť publiku vybrané historické pamiatky regiónu ako netradičné koncertné priestory. Garantmi festivalu sú Hudobné centrum Bratislava a občianske združenie Naša kultúra. Organizujú ho v spolupráci s vybranými mestami a obcami Žilinského kraja. Jedným z nich je aj mesto Čadca, ktoré sa už v minulom roku aktívne zapojilo do organizácie festivalu. V priebehu ôsmich dní sa Čadca, Budatín, Kotešová, Gbeľany, Orlové, Bytča, Predmier a Rajec premenia na miesta, ktoré návštevníkom sprostredkujú výnimočné hudobné umelecké zážitky nielen prostredníctvom koncertov, ale i vďaka jedinečnému vizuálnemu zážitku z najkrajších historických pamiatok regiónu. Podujatie má veľký potenciál poskytnúť publiku priestor pre oživenie a spestrenie kultúrneho života v danom regióne a prispieť tak k celkovej propagácii historických miest regiónu Kysúc a horného Považia. Festival podporili: Fond na podporu umenia, Ministerstvo kultúry SR, Žilinský samosprávny kraj.

Sláčikový orchester Ensemble Opera Diversa vznikol v roku 2005. Od počiatku ho vedie koncertný majster Ján Bělohlávek. Dramaturgom je Vladimír Maňas. Podľa okolností je ansámbel rozširovaný o bicie či dychovú sekciu. Kmeňovou dirigentkou ansámblu je Gabriela Tardonová, ale na operných i koncertných projektoch spolupracoval Ensemble Opera Diversa s radou ďalších dirigentov: s Tomášom Hanákom (Spoločná smrť milencov v Šinagawe), Andreasom Kröperom (novodobá premiéra Salieriho gratulačnej kantáty pre knieža Haugwitza v Náměstí nad Oslavou), Vítom Spilkom, Jánom Ocetkom a Tomášom Krejčím. Orchester Opera Diversa vo vlastnej produkcii uvádza 3 – 5  tematických koncertných projektov ročne, s premiérou Stabat Mater Ondreja Kyasa v roku 2010 vznikla tiež tradícia uvádzania jedného až dvoch chrámových koncertov ročne, kde popri orchestri vystupuje aj Ensemble Versus. Takto boli v brnenských premiérach uvedené okrem iného skladby Ondreja Štochla, Hany Škarkovej, Ondreja Kyasa a Petra Zagara. Nahrávky z jednotlivých koncertov je možné počúvať sčasti prostredníctvom YouTube, vo väčšej miere na webe.

Dirigentka Gabriela Tardonová (rodená Piszkaliková) pochádza z Karvinej. Ako päťročná sa stala členkou výberového súboru Permoník. V roku 1998 promovala na Pedagogickej fakulte Ostravskej univerzity v odbore zbormastrovstvo a potom vyštudovala dirigovanie na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne v triede Rastislava Hališku a Ľubomíra Mátla. V roku 2002 sa zúčastnila súťažných dirigentských kurzov v Ostrave pod vedením Zsolta Nagya a stala sa ich víťazkou. V rokoch 2003–2004 študovala v rakúskom Grazi na Universität für Musik und darstellende Kunst v dirigentskej triede Martina Siegharta. V rámci tohto štipendijného pobytu bola pozvaná k aktívnej účasti na medzinárodnom festivale International Week konanom v Grazi, kde spolupracovala s univerzitným symfonickým orchestrom. Do veľkej miery sa zameriava predovšetkým na uvádzanie súčasnej opernej tvorby (Žirafia opera Markéty Dvořákovej, MrTvá Markéty Dvořákovej a Iva Medka, opery Josefa Berga). Spolu s Tomášom Krejčím pôsobí ako dirigentka orchestra Mladí brnenskí symfonici. Od roku 2006 pravidelne spolupracuje so súborom Ensemble Opera Diversa, s ktorým popri koncertných projektoch uviedla v premiére opery dua Pavel Drábek a Ondrej Kyas Dyňový démon vo vegetariánskej reštaurácii (2010), Ponava. Zmiznuté rieky (2013) a Čarodejník a jeho sluha (2016). S veľkým úspechom naštudovala tiež najnovšiu diverznú inscenáciu opery Som kňažná bláznov Lenky Noty a Oľgy Sommerovej. V posledných piatich rokoch pôsobí ako hlavná dirigentka Ensemble Opera Diversa i v orchestrálnych projektoch. Pod jej vedením získal ansámbel veľmi kompaktný zvuk. Hoci orchester nemá z princípu stálych členov, okruh jeho hráčov sa postupne mení na vynikajúco zohratý súbor, ktorý sa s energiou púšťa i do menej obvyklých zákutí hudobného repertoáru 20. a 21. storočia.