Presunúť na hlavný obsah

Vansovej Lomnička spája ženy milujúce literatúru už 52 rokov

Kultúra

Viac než päť desaťročí sa na pôde slovenských miest stretávajú ženy milujúce literatúru, aby prednesom umeleckého slova potešili svojich priaznivcov. Táto súťažná umelecká prehliadka nesie názov Vansovej Lomnička – podľa slovenskej spisovateľky Terézie Vansovej. Organizáciu okresného kola súťaže v Čadci (5. 3. 2019) aj v tomto roku prevzala na seba okresná organizácia Únie žien Slovenska v Čadci (ÚŽS) a jej aktívna predsedníčka Jolana Krkošková. Spoluorganizátorom a podporovateľom podujatia je dlhodobo aj Mesto Čadca. Ženy sa už tradične stretávajú na pôde obradnej siene Mestského domu v Čadci, ktorá svojim dôstojným prostredím umocňuje slávnostnosť a výnimočnosť tohto krásneho podujatia.

Dievčatá a ženy súťažili v dvoch vekových kategóriách (od 16 do 25 rokov a nad 40 rokov). V rámci okresnej súťaže sme si vypočuli 9 prednesov. V kategórii od 16 do 25 rokov v umeleckom prednese poézie sa predstavili študentky stredných škôl. Porota, ktorá pracovala v zložení Božena Kadášová, Lenka Bytčanková a Katarína Šulganová udelila prvenstvo Alžbete Kavickej, druhé miesto patrí Terézii Danišovej a Laure Šubovej a na treťom mieste sa umiestnila Anna Majchráková. V prednese prózy na druhom mieste skončila Erika Lašová a na treťom mieste Klaudia Lobodášová. V prednese poézie v kategórii nad 40 rokov získala prvé miesto Mária Lešanovská (na snímke). V prednese prózy v tejto kategórii zvíťazila Mária Papíková a na druhom mieste skončila  Rozália Janešíková. Všetkým srdečne blahoželáme. Víťazky jednotlivých kategórií nás budú reprezentovať na krajskom kole, ktoré sa uskutoční v apríli v Žiline. Porota pracovala v zložení: Lenka Bytčanková, Božena Kadášová a Katarína Šulganová.

Uvedené recitátorky boli za svoje interpretačné vystúpenia ocenené diplomom, peknými a hodnotnými cenami a kvetmi, ktoré venovali Únia žien v Čadci a Mesto Čadca. Veľkým poďakovaním boli pre všetky interpretky nepochybne aj priazeň a potlesk prítomného dámskeho publika a príjemná, priateľská atmosféra, umocnená nadchádzajúcim sviatkom – Medzinárodným dňom žien.

Poďakovanie patrí všetkým dievčatám a ženám, ktoré sa vo svojom voľnom čase venujú takej krásnej a ušľachtilej záľube, akou je umelecký prednes.

Účastníci Vansovej Lomničky