Presunúť na hlavný obsah

Výnimočný kultúrny večer s Paľom Kužmom a jeho piesňami

Kultúra

V piatok 17. mája sa do posledného miesta zaplnená divadelná sála Domu kultúry v Čadci rozozvučala krásnymi ľudovými spevmi, hudbou a tancom. Nad tematicky ladeným slávnostným scénickým galaprogramom nazvanom EJ, VERU SI ZASPIEVAM..., prevzal  záštitu primátor Čadce Milan Gura. V rámci programu venovanom nositeľom ľudových tradícií a osobitne folkloristovi  Pavlovi Kužmovi a jeho manželke Amálii, sa predstavili vynikajúci interpreti – speváci – Pavol Kužma, Slávka Horváthová, Barbara Petrgalová-Matáková, Gustáv Beláček, inštrumentalisti – Andrej Gernát (fujara, píšťaly) a Stanislav Palúch st. (cimbal) i tanečníci – Ivana Pokrývková a Rudolf Kužma.  Spoločne s nimi jednotlivé programové celky svojimi hrami a choreografiami vytvárali členovia domácich folklórnych kolektívov – DFS Kelčovan a FS Kysučan a ich ľudové hudby pod vedením Martina Vrábla a Renáty Hajdukovej, muži Miešaného speváckeho zboru Kysuca a Goralská muzika zo Skalitého pod vedením Ondreja Rovňana. Finále večera patrilo skvostnému  zoskupeniu slovenských hudobníkov v zložení: M. Krištofík – husle, M. Comendant – cimbal, V. Botoš – viola, T. Gašpierik – kontrabas a famóznemu huslistovi – Kysučanovi Stanovi Palúchovi, ktorý na sklonku minulého roka produkoval nové CD Paľa Kužmu Hore Kysucami. Nádherné melodické piesne z tohto CD sa niesli celým večerom. V závere programu CD netradične – spoločnou improvizovanou hrou na píšťalky – vyslali do sveta primátor M. Gura, S. Mizera, S. Horváthová, V. Mundierová, G. Beláček, S. Palúch a M. Gacík. Osobitosť a neopakovateľnosť večera dotvorila aj premiéra nového dokumentárneho filmu o manželoch Amálii a Pavlovi Kužmovcoch Ej, rôčky moje, rôčky z produkcie slovenského filmára Milana Kosca.

Garantom podujatia bolo Mesto Čadca a Dom kultúry v Čadci.

Poďakovanie

Organizátori galakoncertu ďakujú všetkým účinkujúcim za výnimočný umelecký zážitok a divákom za vytvorenie fantastickej a mimoriadne priaznivej atmosféry v sále. Veríme, že uvedené podujatie bolo poctou a poďakovaním osobnostiam, ktoré formujú a spoluvytvárajú tie najvyššie hodnoty v našej spoločnosti. Nenápadne, skromne, ľudsky, na vysokej úrovni, príťažlivo a inšpiratívne.

Galéria