Presunúť na hlavný obsah

Kultúra je dôležitou súčasťou nášho života

Kultúra

Kultúra a umenie sú dôležitou súčasťou nášho života. Je to prirodzené, pretože sa s nimi spája krása. A krása, jej vnímanie a prežívanie významne determinujú naše životy a konanie. A preto je namieste otázka: Chýba nám dnes kultúra? Chýbajú nám koncerty, výstavy, divadlá, vernisáže, filmové predstavenia, spoločenské stretnutia, zábava? Odpoveď je jednoznačná. Áno, chýbajú. Veľmi.
Už takmer dva mesiace sú zrušené všetky kultúrne podujatia, zatvorené divadlá, koncertné a výstavné siene, knižnice, múzeá, domy kultúry, zábavné parky a ďalšie centrá ponúkajúce kultúrne a umelecké zážitky. Ako sa s touto situáciou vysporiadava  naše mesto? Túto a ďalšie otázky sme položili Kataríne Šulganovej, odbornej pracovníčke pre úsek kultúry a medzinárodných vzťahov Mesta Čadca a Ľubici Kullovej, riaditeľke Domu kultúry v Čadci.

Ako vnímate uplynulé dva mesiace, ako poznačili kultúrne dianie v našom meste?

K. Šulganová: Pandémia, ktorú prežívame a prísne bezpečnostné opatrenia s ňou spojené zasiahli kultúrne dianie v maximálnom rozsahu. Zatvorili sa všetky kultúrne inštitúcie, zrušili všetky podujatia, bez výnimky. Pre kultúrny život kruté. Kultúrny život a aktivity s ním spojené – to je živý mechanizmus. Živá kultúra sa nedá ničím nahradiť. Ak idete na nejaké kultúrne podujatie, chcete poznať, vidieť či počuť niečo nové, chcete prežiť niečo pekné, chcete mať zážitok, obohatiť sa, stretnúť sa s priateľmi, vnímať čaro okamihu, odpútať sa od všedných starostí bežného dňa, ocitnúť sa v inom prostredí, zlepšiť si náladu či oddýchnuť .Slávnostne sa oblečiete, upravíte, naladíte. Pozvete partnera, partnerku, rodinu, priateľov. Je to výnimočná chvíľa, ktorá sa v rovnakej kvalite nedá prežiť v prostredí domova. V tom spočíva aj nenahraditeľnosť takýchto chvíľ. A tieto skutočnosti postihli aj naše mesto. Mestský krízový štáb zasadal v Čadci 9. marca a s okamžitou platnosťou zrušil až do odvolania všetky kultúrne podujatia na území mesta a zatvoril brány Domu kultúry v Čadci i našej mestskej galérie.

Aké podujatia plánovalo mesto v uplynulých mesiacoch a z dôvodu pandémie sa neuskutočnili?

K. Šulganová: Žiaľ, tých zrušených podujatí, na ktorých sa mesto malo podieľať ako garant alebo spoluorganizátor  je viac. Zrušená bol vernisáž výstavy obrazov Veroniky Mikulášovej v našej galérii plánovaná na 10. marca a následne nebola prístupná pre návštevníkov ani samotná výstava. Nekonalo sa ani okresné kolo obľúbenej súťaže v umeleckom prednese žien Vansovej Lomnička (19. marec), ktorú organizujeme ako partner v spolupráci s Úniou žien Slovenska v Čadci. Zrušili sme aj tradičné a verejnosťou veľmi obľúbené a navštevované podujatia spojené s veľkou nocou – Veľkonočný trh remesiel (1. apríl) a Chrámové koncerty k Veľkej noci v čadčianskych kostoloch (4. a 19. apríl). Neuskutočnila sa ani národná divadelná prehliadka Palárikova Raková, ktorá patrí k najvýznamnejším festivalom ochotníckeho divadla nielen na Kysuciach, ale aj na Slovensku. Prehliadka mala byť v termíne 20. – 26. apríla. Termín je preložený na jeseň, no zatiaľ nevieme s určitosťou povedať, či sa aj zrealizuje. Neuskutočnil sa ani 2. ročník festivalu populárnej piesne pre deti a mládež ČADCA POP, ktorého garantom je ZUŠ na ul. M. R. Štefánika. Zrušený je aj ďalší ročník a viacdňový program Festivalu komornej hudby, ktorého garantom je ZUŠ J. Potočára. Uvedené festivaly sa konajú na pôde domu kultúry a naše mesto ich značne podporuje. Milovníkov hudby nepochybne sklame aj zrušenie koncertu v rámci 3. ročníka hudobného festivalu Pro musica nostra, ktorý organizujeme v spolupráci s Hudobným centrom v Bratislave a Farnosťou sv. Bartolomeja v Čadci. Zrušený bol aj termín slávnostného programu a oceňovanie zaslúžilých učiteľov, ktoré sa mali konať pri príležitosti Dňa učiteľov 27. marca. Niektoré programy je možné presunúť na neskorší termín, no niektoré sa už v tomto roku neuskutočnia. Zatvorené sú aj všetky školy, takže nie je možné  zrealizovať ani niekoľkotýždňový cyklus Mesto deťom a mládeži, súčasťou ktorého je aj tradičné celomestské kultúrne a športové podujatie venované Dňu detí. Zrušené boli aj všetky jarné a predbežne letné termíny obradov privítania detí do života v našej obradnej sieni. Uskutočnia sa až na jeseň.

Ľ. Kullová: Dom kultúry mal na marec a apríl zaujímavý program. Naši diváci boli veľmi sklamaní, pretože sme boli nútení zrušiť dve celkom vypredané predstavenia Radošinského naivného divadla, koncert skupiny Progres i divadelné predstavenie Staré dámy s Kamilou Magálovou a Zdenou Studenkovou. Zrušili sme aj ďalšie predstavenia a programy na máj i jún, napr. aj koncert Lenky Filipovej, nakoľko stále platí zákaz organizácie kultúrnych podujatí. Počkať na ďalšie filmové novinky si musia aj fanúšikovia filmu. Plánované boli aj mnohé okresné a regionálne súťažné prehliadky a tematické programy amatérskych súborov a umelcov, už spomenuté hudobné festivaly našich ZUŠ-iek, ako aj obľúbená súťaž Kysuce majú talent. V súčasnosti rokujeme s partnermi o náhradných termínoch jednotlivých programov, ktoré boli plánované do konca 1. polroku. Niektoré sa uskutočnia v náhradných termínoch, niektoré nie. Začiatkom apríla k nám mal pricestovať na návštevu aj spevácky zbor Coro Maddalene z Talianska, ktorý udržuje dlhoročné partnerstvo a spoluprácu s našim Miešaným speváckym zborom Kysuca. Návšteva zboru bola zrušená a pravdepodobne sa zrealizuje až na budúci rok.

Čo sa deje v dome kultúry počas tohto obdobia? Čomu sa venujete?

Ľ. Kullová: Keďže dom kultúry je zatvorený, zrušené sú aj všetky stretnutia našich súborov či spolkov, všetky priestory sú prázdne, snažíme sa využiť pracovný čas najužitočnejšie ako sa dá. Spočiatku sme s kolegyňami šili rúška pre zamestnancov a obyvateľov nášho mesta. Ušili sme ich takmer 1000. Niektorí zamestnanci si čerpali aj dovolenky, keďže počas sezóny na to nie je veľa času. Už niekoľko týždňov sa upratujú, čistia a dezinfikujú všetky priestory a vykonávajú renovácie a rekonštrukcie v interiéri domu kultúry, na ktoré predtým nezostával čas.

O aké práce sa konkrétne jedná? 

Ľ. Kullová: Boli vyčistené, opravené a vymaľované miestnosti i chodby na prvom poschodí za zrkadlovou sálou, vykonala sa kompletná rekonštrukcia zvukovej kabíny vedľa javiska v spoločenskej sále, renovácia elektrického osvetlenia v týchto priestoroch, ako aj vymaľovanie a oprava zákulisných stien na pódiu. Nevyhnutné opravy si vyžiadali aj priestory javiska v divadelnej sále. Opravili, vyčistili a natreli sa bočné steny javiska a všetky manipulačné priestory, celé zákulisie i bočné portály. Zvesené a vyčistené boli aj všetky reflektory a svetelné objekty. Kompletnou očistou prešli aj bočné steny hľadiska. Pomerne náročné práce prebehli aj v priestore za javiskom, tzv. prísune kulís. Celý priestor bol vyprataný, vyčistený, strop i steny zrenovované, vymaľované, osadili sa nové svetlá a zatemnenie. Bola položená aj nová praktická dlažba. Opravili a natreli sa aj veľké kovové dvere vedúceho do tohto priestoru. Pred nami sú ešte ďalšie práce – vyčistenie a renovácia drevených kójí a skríň pre naše súbory, tepovanie sedadiel v hľadisku divadelnej sály, náter poškodených zárubní v celom objekte, vyčistenie strechy domu kultúry, čistenie a náter stien vo foyeri na 1. poschodí. Ak nám to finančná situácia dovolí, radi by sme ešte vymenili podlahu na javisku v spoločenskej sále. Všetky tieto práce robíme vo vlastnej réžii, vykonávajú ich naši technickí pracovníci.

Na webových stránkach sa objavujú rôzne kultúrne aktivity online. Môže ísť touto cestou aj naše mesto?

K. Šulganová: V tomto smere nemáme veľa možností. Touto cestou môžu ísť napr. profesionálne divadlá, koncertné telesá, inštitucionalizované galérie, múzeá, či individuálni umelci a skupiny, resp. tvorivé umelecké združenia, no tiež len v istom obmedzenom režime. Viem, že mnohé zverejňujú na webových stránkach online záznamy predstavení, koncertov či baletných vystúpení, resp. iných tematicky ladených programov či diskusií. Niektorí umelci čítajú rozprávky pre deti a pod. Tu však platia určité právne normy, autorské práva, vysielacie licencie a pod. Mesto sa, podobne ako aj iné samosprávy v oblasti kultúry zameriava na „živú“ kultúru, na organizáciu a podporu kultúrnych podujatí a spoločenských aktivít pre širokú verejnosť, a tie sú momentálne zakázané (podobne ako aj športové podujatia). Musíme to rešpektovať a počkať až na ich uvoľnenie. Veríme a želáme si, aby to bolo čoskoro. Zatiaľ sme sa snažili sprístupniť našim priaznivcom formou virtuálnej prehliadky a reportáže aspoň už spomenutú výstavu V. Mikulášovej v našej galérii.

Ako vnímajú občania túto situáciu?

K. Šulganová: S mnohými sme v kontakte, píšeme si, telefonujeme. Informujeme sa navzájom. Kultúra, podujatia, ktoré mali radi a ktoré sme pravidelne pripravovali, ich jedinečná a priateľská atmosféra našim občanom i nám nepochybne veľmi chýbajú. Členom našich súborov, či už sú to deti alebo dospelí, chýbajú spoločné stretnutia, skúšky, vystúpenia, súťaže, premiéry... Musíme si uvedomiť, že pracujeme a pripravujeme podujatia vždy v značnom, niekedy aj niekoľkomesačnom predstihu. Táto práca, žiaľ, vyšla nazmar, rušili sa desiatky vystúpení a aktivít, ktoré mali naplánované naše súbory nielen v Čadci, ale aj v rámci regiónu, Slovenska, či v zahraničí. Pandémia zasiahla do kultúrneho života veľmi podstatne. No musíme byť trpezliví a veriť, že sa situácia upokojí a najneskôr na jeseň sa život aj v tejto sfére dostane do svojich zaužívaných koľají. My sme pripravení obnoviť kultúrne dianie a ponúknuť verejnosti kvalitný program. A veríme, že sa návštevníci radi vrátia do nášho domu kultúry i galérie, ako aj na ďalšie podujatia v našom meste, organizované nielen nami ale aj ďalšími subjektmi na území mesta, ako sú napr. Kysucká knižnica, Kysucké múzeum a Kysucké kultúrne stredisko (v správe VÚC Žilina), KERIC, Stružielka, Spolok priateľov Čadce, Živena a ďalšie záujmové združenia, ktoré sa podieľajú na kultúrnom živote nášho mesta a regiónu.

Ľ. Kullová: Pokiaľ ide o činnosť našich amatérskych umeleckých súborov či rôznych združení a spolkov, ktoré pravidelne pracujú a majú svoje zázemie v dome kultúry, tá sa obnoví pravdepodobne až na jeseň. Všetko závisí od aktuálnej situácie. Ak nám to podmienky dovolia, sprístupníme naše priestory, samozrejme, aj skôr. Všetkým nám veľmi záleží na tom, aby sme fungovali v štandardnom režime a obnovili plnohodnotne naše aktivity. Dom kultúry bude na spustenie týchto aktivít pripravený v maximálnej možnej miere.

Čo nás čaká v blízkom čase?

K. Šulganová: Vláda práve v týchto dňoch spúšťa 2. a 3. etapu uvoľňovania, v rámci ktorej môžu byť sprístupnené verejnosti už aj knižnice, múzeá a galérie. Tešíme sa, že otvoríme pre verejnosť mestskú galériu a informačné centrum. Už spomínanú výstavu V. Mikulášovej predĺžime po konzultácii s autorkou do polovice júla (pôvodne mala končiť 20. mája). Do konca roka chceme ponúknuť návštevníkom galérie ešte ďalšie tri výstavy. Deti a mládež, pre ktoré mnohé podujatia robíme, nám však budú veľmi chýbať. Na väčšinu podujatí prichádzajú organizovane so svojimi pedagógmi. A vzhľadom na to, že školy zostanú pravdepodobne zatvorené až do septembra, niektoré osvedčené formy aktivít nebudú možné.
Ľ. Kullová: Informačné centrum a Galéria Čadca budú k dispozícii verejnosti od 11. mája. Návštevníci budú musieť dodržiavať nariadené bezpečnostné a hygienické opatrenia. Dom kultúry zatiaľ zostáva zatvorený. Od 1. júna však bude otvorená pre verejnosť pokladňa domu kultúry a budeme vracať vstupné tým záujemcom, ktorí si už u nás zakúpili vstupenky a príp. náhradné termíny podujatí nebudú akceptovať. Je možné, že pokladňa bude otvorená aj pred 1. júnom za predpokladu, že by vláda dovtedy sprístupnila kiná.

Čadčanov zaujíma, či sa bude konať Bartolomejský hodový jarmok?

K. Šulganová: Je to najväčšie a najmasovejšie podujatie na Kysuciach, ktoré mesto organizuje spoločne s domom kultúry. Do Čadce prichádzajú počas hodového víkendu tisícky návštevníci zo všetkých kútov Slovenska i zahraničia, a preto je v tomto čase s jeho organizáciou spojené aj zvýšené riziko. Musíme byť teda pri rozhodovaní veľmi opatrní. Tohtoročný jarmok je plánovaný na 22. a 23. augusta, no nad týmto obľúbeným atraktívnym podujatím ešte stále visí otáznik. Nie je definitívne rozhodnuté, či sa bude konať a v akom rozsahu. Zvažujeme viaceré možnosti a prosíme o trpezlivosť. Organizácia podujatia je náročná, podieľa sa na nej viacero subjektov, dôležitá je koordinácia všetkých spoločných postupov. Aj my čakáme, ako sa bude vyvíjať situácia s pandémiou a aké budú usmernenia a odporúčania vlády a nášho okresného hygienika. Na prvom mieste aj pre nás je bezpečnosť a zdravie občanov.

Čo si najviac v tomto čase želáte?

K. Šulganová: Bolo by krásne mať čarovný prútik a aj napriek všetkým starostiam a obmedzeniam, ktoré prežívame, vyčarovať všetkým ľuďom úsmev na tvári, vniesť do ich duší pokoj a rozvahu, obdariť ich trpezlivosťou a neutíchajúcou energiou. No najmä, vyčarovať všetkým pevné zdravie a odolnosť, odčarovať neodbytné vírusy, ktoré si s nami nepekne zahrávajú. Želám si, aby sme si uchovali na dlhý čas (aj po skončení koronakrízy) vysokú kultúru správania, spolupatričnosť, porozumenie, disciplinovanosť, pokoru a ochotu pomáhať, ktoré nám v tomto čase pomáhajú žiť a prežiť. Nuž a, samozrejme, keďže naším chlebíkom je kultúra, prajem si, aby sme mali opäť možnosť vnímať a tešiť sa z krásy a zážitkov, ktoré nám kultúra a umenie poskytujú, aby sme mohli opäť stretávať a ľuďom prinášať radosť a obohacovať ich životy.
Ľ. Kullová: Želám si, aby obyvatelia a návštevníci nášho mesta nestratili záujem o kultúru, aby nám zachovali svoju priazeň, aby nás po uvoľnení opatrení  znova radi navštívili a zakúpili si vstupenky na naše programy, aby sa naše sály opäť zaplnili a dom kultúry bol plný radosti a života.

▪▪▪

Aj napriek tomu, že sa kultúrny život v našom meste prerušil, veríme, že po prekonaní náročnej situácie, kedy ide predovšetkým o zdravie a bezpečnosť obyvateľov, sa opätovne budeme stretávať na vašich obľúbených podujatiach a aktivitách, ktoré robia nás život krajšími a zmysluplnejšími. Kultúru však ani doma nezanedbávajte. Čítajte, spievajte, maľujte, hrajte sa a venujte sa tvorivým aktivitám s deťmi, priateľmi či starými rodičmi, pozerajte dokumenty, pekné filmy a televízne relácie, píšte poviedky alebo verše, zaznamenávajte svoje konanie a chod okolitého sveta deň po dni. Vytvárajte kultúrnu kroniku dnešných i nastávajúcich dní. Staňte sa dokumentaristami života nášho mesta v čase. Posielajte nám svoje postrehy a zážitky, radi ich zverejníme.
Ďalšie aktuálne informácie z oblasti kultúry nájdete na webových stránkach mesta a domu kultúry, ako aj na facebookových profiloch. V prípade záujmu píšte na: kultura@mestocadca.sk.