Presunúť na hlavný obsah

Medzinárodný projekt sa realizuje aj v zmenených podmienkach 

Kultúra

Československý kreatívny inkubátor miest Valašské Meziříčí a Čadca je názov projektu, ktorý realizuje Dom kultúry v Čadci v spolupráci s Kultúrnym zariadením Valašského Meziříčí so zámerom kvalitatívne prehĺbiť spoluprácu v oblasti kultúry a kultúrneho života. Prostredníctvom tejto platformy dochádza k výmene skúseností  v oblasti prípravy kultúrnych akcií zameraných na podporu kreativity občanov oboch miest s cieľom oživiť verejný priestor. Cieľom prebiehajúceho projektu je taktiež vzbudiť u verejnosti záujem o alternatívnu kultúru. Pre dosiahnutie tohoto cieľa sa postupne vytvorí sieť miestnych umelcov, realizujú sa výmenné pobyty, kde sa priebežne pripravuje dramaturgia plánovaných podujatí. V rámci projektu bude realizovaných niekoľko zaujímavých kultúrnych aktivít, ktoré umožnia dosiahnutie vyššie uvedených cieľov. Do projektu sú zapojené spolky, remeselníci, umelci a umelecké súbory oboch štátov.

Celosvetová epidemiologická situácia s COVID – 19 do značnej miery ovplyvnila aj práve prebiehajúci projekt. Podujatie vo Valašskom Meziřičí pod názvom Múzejná noc bolo presunuté na budúci rok. Sme radi, že plánované podujatie  Na sv. Bartolomeja (plánované v rámci programu Bartolomejského hodového jarmoku) je možné realizovať, samozrejme za prísnych hygienických podmienok a s obmedzeným počtom divákov. Pristúpili sme k dramaturgii podujatia s vedomím, že sa jedná o jedno z prvých kultúrnych podujatí po uvoľnení hygienických pravidiel v Dome kultúry v Čadci i v našom meste. 
V rámci tematického podujatia nazvaného Na sv. Bartolomeja, ktoré sa uskutoční 23. augusta 2020 v Dome kultúry v Čadci, sa predstaví domáci Detský folklórny súbor Kelčovan, miestny Ľudový orchester a Valašská ľudová muzika Polajka. Svoje zručnosti a talent  predvedú počas tvorivých dielní umeleckí remeselníci z oboch krajín. Účastníci dielní sa dozvedia a vyskúšajú si aj osobne, ako sa kedysi priadlo, ako sa vyrábali varešky, šili kroje,  i zaujímavosti o mede a včelách.  Celým podujatím bude sprevádzať ľudová rozprávačka v kysuckom nárečí.  V rámci podujatia sa otvoria aj tradičné výtvarno-rezbárske dielne. 

Veríme, že kultúrny život opäť postupne obnovovať, zaplní sa divadelná sála, kino, galéria, či  iné verejné priestory umením, ktoré vám roky s láskou prinášame a budeme prinášať.