Presunúť na hlavný obsah

Prezentácia najnovšej knihy Rudolfa Geráta Kto sadil, kto sial

Kultúra

24. jún je spájaný s magickým sviatkom letného slnovratu a tradíciou svätojánskych ohňov. V priestore letnej čitárne Kysuckej knižnice v Čadci sa však v tento deň rozhorel iný oheň – oheň priateľských stretnutí a spomienok pri príležitosti vydania najnovšej spomienkovej knihy nestora kysuckej kultúry PhDr. Rudolfa Geráta KTO SADIL, KTO SIAL s podtitulom Polstoročie kultúry na Kysuciach. Scenár a réžiu pripravila a programom sprevádzala Katarína Šulganová. V úvode privítala všetkých pozvaných hostí, spolupracovníkov a priateľov autora z oblasti kultúry a umenia.

V príjemnom prostredí letnej čitárne, okrem šumu stromov, zaznieval spev Miešaného speváckeho zboru Kysuca, ktorý svoje vystúpenie začal príznačne piesňou Kysuca, Kysuca... Rudolf Gerát si zaspomínal na začiatky kultúrneho rozvoja Kysúc pred polstoročím a na jeho postupné rozvíjanie vďaka zanieteným kultúrnym a osvetovým pracovníkom. 

Nová publikácia, ktorá tieto udalosti dokumentuje, bola slávnostné uvedená do literárneho života symbolicky – posypaním soľou. Slávnostného aktu sa ujali traja bývalí inšpektori kultúry, spolupracovníci autora (odbor kultúry bývalého ONV v Čadci) a dlhoroční kultúrnici – Miroslav Ďurica, Milan Čimbora a Alojz Vravník. Stretnutie bolo výnimočné prítomnosťou a milými spomienkami ďalších spolupracovníkov a autorových súputníkov. Svoju vďaku za dlhoročnú záslužnú prácu a vytrvalosť Ruda Geráta vyjadrili osobnosti kysuckej kultúry ako Miroslav Ďurica, Pavol Muška, Milan Gacík, Pavol Kužma, Peter Kozák, Jaroslav Velička, Katarína Janesová, Mária Ščuryová a ďalší. Rozhovory a spomienky na zakladanie galérie, budovanie knižnice, domu kultúry, divadelných, či speváckych súborov, organizovanie festivalov, ale aj spomienky na zosnulé kysucké osobnosti sa prelínali s tónmi krásnych piesní v podaní MSZ Kysuca pod vedením dirigenta Tomáša Vrškového. 

Organizátori podujatia Kysucká knižnica v Čadci, Mesto Čadca a Vydavateľstvo Magma v Čadci chceli týmto podujatím zároveň pripomenúť, že na dôležité medzníky našej minulosti nemožno zabúdať. Je našou povinnosťou naďalej rozvíjať základy kultúry, ktoré naši predchodcovia na Kysuciach položili. Práve tieto udalosti pripomína kniha Ruda Geráta, ktorú odporúčame do pozornosti všetkých čitateľov. Publikácia je zároveň významným dokumentom nedávnej histórie nášho regiónu a mala by zdobiť knižnicu každého kultúrneho Kysučana. Prajeme príjemné čítanie a spomínanie. Publikáciu si môžete zakúpiť vo Vydavateľstve Magma v Čadci.

Zdroj: Helena Pagáčová, Kysucká knižnica v Čadci

Galéria