Presunúť na hlavný obsah

Mesto Čadca ide bojovať s reklamným smogom

Mesto

Mestskí poslanci odsúhlasili Koncepciu umiestňovania reklamných stavieb a reklamných zariadení na území mesta. Materiál zavádza podmienky a obmedzenia pri umiestňovaní reklamných stavieb a zariadení. Predovšetkým má slúžiť ako nástroj v boji s reklamným smogom. Mesto dúfa, že výsledkom bude zníženie počtu reklamných plôch.

Koncepcia určuje všeobecné pravidlá umiestňovania reklamných stavieb a objektov ako aj konkrétnejšie pravidlá umiestňovania podľa územia. „Nevkusné bilboardy, trojnožky, citylighty, bannery, plagáty a stĺpy polepené letákmi aj takto začína vypadať naše mesto. Účelom koncepcie je zabrániť neprimeranému reklamnému smogu a nastavenie základných kritérií umiestňovania reklamných stavieb a objektov v mestskom prostredí“ uviedol primátor mesta Ing. Milan Gura. 

Koncepcia bude slúžiť ako podklad pre stavebný úrad k stanoviskám pre povoľovanie umiestňovania reklamných stavieb a reklamných objektov na verejných v meste Čadca.

Galéria