Presunúť na hlavný obsah

Zabojujeme o novú atletickú dráhu pre mesto

Mesto

Po nedávnej návšteve predsedu Slovenského olympijského a športového výboru sme na pôde mesta privítali aj prezidenta Slovenského atletického zväzu Petra Korčoka.
Téma bola jasná, budúcnosť atletiky v našom meste a vytvorenie novej atletickej dráhy.
Máme za sebou prvé intenzívne rokovania a prvé výsledky prác. Všetko tak, aby sme boli pripravení a boli schopní sa uchádzať o financie zo štátu.
Ing. Milan Gura: „Doterajšie úspešné rokovania ukázali, že máme všetky predpoklady na získanie financií. Najdôležitejšiu podmienku máme splnenú, pretože ten kto chce dostať štátnu dotáciu na realizovanie svojho projektu atletickej dráhy, musí mať vysporiadané pozemky. Zatiaľ nepoznáme presné podmienky zadefinovania výzvy, akým podielom sa mesto budú finančne podieľať na výstavbe. Nie je totiž ešte vypísaná, čakáme každým dňom. V každom prípade sa budeme uchádzať o financie z tejto výzvy.“
Pustili sme sa do práce
Na odporúčanie sme oslovili konzultanta za Slovenský atletický zväz Ing. Mariána Kalabusa, ten osobne navštívil náš štadión, zrealizoval zameranie a pripravil podklady na rekonštrukciu atletických objektov na štadióne v Čadci. Momentálne sa pracuje na projektovej dokumentácii.
Štadión má potenciál
Podľa prvotných správ má štadión potenciál byť štadiónom, ktorý môže hostiť atletické preteky regionálneho, prípadne i národného významu. Doterajší bežecký ovál má dĺžku 400 metrov a po obvode i v cieľovej rovinke 6 dráh. Ako jeden z mála štadiónov na Slovensku má ideálny polomer zákrut – 36,5 m, ktorý je preferovaný aj zo strany IAAF. V rámci plánovanej rekonštrukcie sa počíta s atletickými sektormi (sektor pre skok do diaľky a trojskok, sektor pre skok do výšky, sektor pre skok o žrdi, guliarsky sektor, sektor pre hod diskom a hod kladivom, sektor pre hod oštepom), ktoré budú spĺňať najvyššie požiadavky, niektoré sektory sa budú premiestňovať.
Futbalové ihrisko ostane zachované
Existujúce futbalové je navrhnuté podľa predpisov FIFA a Slovenského futbalového zväzu, ihrisko ostane zachované.

Galéria