Presunúť na hlavný obsah

1. október – Medzinárodný deň starších

Mesto

V roku 1990 vyhlásila Organizácia Spojených národov 1. október za „Medzinárodný deň starších“. Dôvodom bola správa o demografickom vývoji, z ktorej vyplýva, že populácia starne, a má poukázať na postavenie a problémy staršej generácie v spoločnosti, oceniť jej prínos, znalosti a skúsenosti, a tiež poukázať na dôstojnosť života starších ľudí. Úrad verejného zdravotníctva SR a Regionálne úrady verejného zdravotníctva sa problematike starnutia venujú prostredníctvom Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020, ktorého cieľom je zlepšiť životný štýl a zdravotné uvedomenie starších ľudí a eliminovať tak sociálnu izoláciu, ktorá má negatívny vplyv na mortalitu a morbiditu starších ľudí. Podporovať aktívne starnutie a zdravie seniorov formou edukačných aktivít prostredníctvom individuálneho, skupinového a hromadného poradenstva. 

Zdravé starnutie hodnotíme ako komplexný proces, ktorý pozostáva z viacerých dôležitých zložiek, ku ktorým patria: genetické faktory, vplyvy vonkajšieho prostredia, životný štýl, dobrá schopnosť adaptácie na zmenené podmienky, správna výživa a telesná aktivita. Genetické faktory a vplyvy vonkajšieho prostredia sa dajú len ťažko ovplyvniť, no k najvýznamnejším ovplyvniteľným faktorom zdravého starnutia nesporne patrí správny životný štýl. Každý človek by si mal uvedomiť, že nikdy nie je neskoro začať žiť zdravšie a preto Vám prinášame niekoľko tipov:

Zdravá výživa a stravovacie návyky sú jedným z hlavných pilierov zdravého spôsobu života. Dôležité je stravovať sa pravidelne, aspoň 5x denne (rozložiť si stravu do niekoľkých menších porcií v priebehu celého dňa), na jedlo si nájsť vždy dostatok času – jesť pomaly a jedlo si vychutnávať. Strava by mala byť pestrá, vďaka čomu pomáha predchádzať nedostatku ako aj nadbytku živín. Odporúča sa obmedziť konzumáciu jedál s pridaným cukrom, znížiť príjem kuchynskej soli, nahradiť stužené tuky rastlinnými olejmi a naopak zvýšiť príjem ovocia, zeleniny, celozrnných výrobkov, mliečnych produktov a prijímať dostatok bielkovín (uprednostniť výber  rôznorodých bielkovín, ktoré zahŕňajú ryby, chudé mäso, strukoviny, apod.). Samozrejmosťou by mal byť aj dostatočný pitný režim počas dňa. 

K zdravému životnému štýlu neoddeliteľne patrí pohybová aktivita. Pohyb je základným a tiež najlacnejším prostriedkom prevencie civilizačných ochorení. Pravidelná denná pohybová aktivita (podľa odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie aspoň 30 minút pohybu 5-krát v týždni) priaznivo vplýva na zdravotný stav v každom veku a zlepšuje kvalitu života: 

  • predlžuje priemernú dĺžku života,
  • znižuje riziko vzniku cukrovky,
  • znižuje riziko vývoja vysokého krvného tlaku, 
  • znižuje riziko úmrtia na ochorenia srdca, 
  • pomáha udržať zdravé kosti, svaly a kĺby, 
  • znižuje pocity depresie,
  • podporuje dobrý psychický stav. 

S pohybom možno začať v každom veku, milí seniori, ak neradi cvičíte, vyberte si aktivity ktoré Vás zaujmú a vyhovujú Vám. Najprirodzenejším pohybom je chôdza - je bezpečná a veľmi dobre sa dá zaradiť do každodenných činností. Rovnako sa odporúča aj plávanie či bicyklovanie, treba však myslieť nato, že každá pohybová aktivita musí byť primeraná veku a aktuálnemu zdravotnému stavu organizmu.

Významnou zložkou zdravého životného štýlu vo vyššom veku je aj dobrý spánok. Dobrý a dostatočne dlhý spánok je zdrojom pokoja a dobrej kondície. Znamená to, dodržiavať správne spánkové stereotypy, chodiť spať včas, pred spánkom nepiť kávu, ani alkoholické nápoje apod.

(Zdroj: uvzsr.sk)

Pripravilo: Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci