Presunúť na hlavný obsah

Do škôl môžu na pár dní všetci žiaci

Mesto

Žiaci druhého stupňa ZŠ môžu ísť na 7 dní do školy. Od 22. júna 2020 sa obnovuje školské vyučovanie vo všetkých ročníkoch základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čadca. 

Účasť na vyučovaní je dobrovoľná.

Ako budú vypadať posledné dni vyučovania?

Brány škôl sa v meste otvoria, aby deti tieto dni využili na odovzdanie učebníc, odnesenie osobných vecí zo školy a vydanie vysvedčenia. 

Rodičia dnu nesmú

Sprevádzajúce osoby by sa nemali dostať do vnútorných priestorov školy a pohybovať sa v nich. Takisto ministerstvo odporúča minimalizovanie zhromažďovania osôb pred ZŠ. 

Budú musieť nosiť v škole rúška?

Kým ranný filter s meraním teploty je iba odporúčaním, v hre ostáva písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Toto vyhlásenie predkladá rodič pri prvom nástupe žiaka do ZŠ alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni. 

Každý žiak musí mať dve rúška, rezervné rúško si odloží do skrinky v šatni pre prípad, že by sa jedno zašpinilo. Rúško musí nosiť všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces. Pri vyučovaní vo svojej triede nemusí mať na tvári rúško. To isté platí aj pre učiteľov, resp. pedagogických zamestnancov. 

Končí sa pandemické OČR

Dňom, kedy žiak nastúpi do školy, sa končí nárok na pandemické OČR pre rodiča, ktorý sa o dieťa osobne a celodenne staral. Ak dieťa pôjde do školy v pondelok 22. júna, posledným dňom nároku na ošetrovné bude 21. jún. Pokiaľ dieťa nepôjde do školy do konca školského roka, nárok na ošetrovné bude trvať do 30. júna, kedy sa oficiálne končí školský rok. Nezabudnite poslať čestsné vyhlásenie k OČR: https://www.socpoist.sk/ako-poziadat-o-osetrovne/68337s#1