Presunúť na hlavný obsah

Začal sa nový školský rok

Mesto

V tomto čase prežívame náročné obdobie. Obdobie, aké sme dosiať nezažili. Počas mesiacov marec – jún sme boli nútení zavrieť školské brány. Nastala celkom nová, nečakaná a nepochybne aj náročná situácia – učiť sa z domova prostredníctvom médií. Práve vďaka týmto technickým zázrakom a moderným technológiám mohlo vzdelávanie a učenie našich detí  a mládeže pokračovať – hoci aj v inom režime. Na učiteľov i žiakov, ale aj na rodičov kládla táto skutočnosť vysoké nároky – najmä na dôslednosť, disciplinovanosť, trpezlivosť a kreativitu. Nastali prázdniny a načas sme si vydýchli. Dúfali sme, že sa pandémia výrazne oslabí a my budeme opäť žiť tak ako predtým. No, mýlili sme sa, zápas s pandémiou nekončí, môže trvať ešte celé mesiace. A tejto situácii sa prispôsobujeme, učíme sa s ňou žiť, dodržiavať všetky pre zdravie prospešné a dôležité opatrenia. 

V tejto atmosfére sa niesol aj začiatok nového školského roka a jeho prvé týždne. Do škôl v Čadci nastúpilo viac než 1900 detí, z toho 238 prváčikov. O pár rokov si naň   možno budú s úsmevom spomínať ako na  „orúškovaný“ . Uvedomujeme si, že nie všetci prijímajú túto nútenú realitu s radosťou, no verím, že práve táto skutočnosť nám pomôže chrániť naše deti, našich školákov a pedagógov. Chceme aj touto cestou poďakovať všetkých pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom, ktorí sa starajú o bezpečné vzdelávanie a výchovu na všetkých našich školách a školských zariadeniach, popriať im veľa zdravia a energie do ďalších dní, aby zvládali náročný režim na školách s pokojom a rozvahou. Školákom prajeme, aby sa opätovne zžili so školským prostredím, aby sa s novou chuťou pustili do práce a čo najskôr dohnali všetko, čo zameškali. Ďakujeme osobitne aj rodičom detí za porozumenie, trpezlivosť a spoluprácu. 

Vážení pedagógovia, vychovávatelia, nepedagogickí pracovníci, vážení rodičia, milé deti, verím a želáme si spoločne s vami, aby sme tento náročný čas zvládli, aby sme sa vzájomne podporovali, pomáhali si a dbali o svoje zdravie a plnohodnotne prežili školský rok 2020/21. Nech na našom semafore stále svieti ZELENÁ!