Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Čadca dôstojne oslávila 480 rokov od svojho založenia

Publikované: 17. 10. 2014 16:00

Osobnosťami Čadce 2014 sa stali Šimon Višňovský, Vladimír Kráľ, Nina Kopecká, Ladislav Kopecký in memoriam, Jaroslav Ivor, Milan Pollák a Peter Dubec.

Mesto Čadca si počas celého tohto roka pripomína významné výročie – 480 rokov od svojho založenia a prvej písomnej zmienky (1534). Oslavy tejto jedinečnej udalosti vyvrcholili v sobotu 11. októbra 2014 v Dome kultúry v Čadci slávnostným galaprogramom. Zaplnená sála bola svedkom mimoriadne dôstojného a krásneho kultúrneho i spoločenského večera. V jeho prvej časti sa po mohutnom a emotívnom prológu trombít (Bartolomej a Andrej Gernátovci, Jozef Vrábel a Matej Smolka) prítomným prihovoril primátor Ing. Milan Gura, ktorý následne, aj s prednostkou Mestského úradu Ing. Annou Zbojanovou, odovzdal ocenenia osobnostiam Čadce za rok 2014. Cenu mesta Čadca si prevzali MUDr. Šimon Višňovský, bývalý dlhoročný primár interného oddelenia čadčianskej nemocnice a Mgr. Vladimír Kráľ, podnikateľ a poradca primátora pre medzinárodné vzťahy. Cena primátora mesta Čadca bola odovzdaná do rúk Prof. JUDr., gen. Jaroslava Ivora, DrSc., dekana Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy Bratislava, Mgr. Milana Polláka, pedagóga a manažéra Kysuckého maratónu a Mgr. Ing. Petra Dubca, duchovného správcu KNsP v Čadci. Cena mesta Čadca folkloristom a dlhoročným vedúcim členom FS Kysučan Mgr. Nine Kopeckej a in memoriam Mgr. Ladislavovi Kopeckému bude udelená 8. novembra t. r. počas slávnostného programu k 60. výročiu založenia súboru.

Druhá časť galavečera patrila výsadne našim špičkovým umeleckým súborom, ktoré pracujú pri KIC mesta Čadca a ich hosťom – sólistom. Všetci účinkujúci sa predviedli vo vynikajúcom svetle, ponúkli nápaditosť, originalitu, vysokú umeleckú kvalitu a nezabudnuteľné zážitky. V úvodnej pohybovej pasáži nazvanej Posolstvo histórie sme sa v podaní talentovaných mladých interpretov z DDaMS EVA a hercov DS Jána Palárika – Renáty Olešňanovej a Adama Janešíka mohli prejsť stáročiami a v pamäti oživiť najmä tri významné letopočty a dokumenty – založenie mesta (1534), udelenie mestských výsad Máriou Teréziou (1778) a búrlivý revolučný rok 1848 a s ním spojenú Výzvu k slovenskému národu. Na mladých divadelníkov pôvabným spôsobom nadviazali svojimi veselými hrami a programom nazvanom Na pažiti členovia DFS Kelčovan. Právom si vyslúžili mnohonásobný potlesk. Ten sprevádzal aj mimoriadne vydarené a temperamentné vystúpenie folkloristu a bývalého dlhoročného umeleckého vedúceho Kelčovanu Pavla Kužmu, ktorý spieval, hral na gajdy, tancoval i žartoval. Skvelo mu pritom kontrovala ľudová hudba pod vedením primáša Ivana Kubiša. Priazeň publika si vyslúžilo aj vystúpenie FS Kysučan, ktoré nám sprítomnilo niekdajšiu zábavu a roztopašné prekáranie dievčat a mládencov v programe Na kermaši. Spev rozveselenej mládeže vystriedalo vystúpenie Miešaného speváckeho zboru Kysuca, ktorý popri dvoch úvodných ľudových piesňach v úprave A. Zemanovského a A. Moyzesa ponúkol divákom skutočnú lahôdku – Kysuckú rapsódiu z pera Pavla Procházku – svojho bývalého dlhoročného dirigenta. Skladba zaznela pod taktovkou jeho syna Jána Procházku vo svetovej premiére, čo ešte viac umocnilo tento slávnostný okamih. Výnimočnosť danej chvíle potvrdil aj samotný autor skladby, ktorý priamo na pódiu odovzdal do rúk primátorovi M. Gurovi svoju skladbu ako dar mestu a zboru pri príležitosti 480. výročia založenia Čadce, za čo si ako poďakovanie vyslúžil veľké ovácie a nadšenie publika a na hrudi si odniesol vzácne ručne zhotovené drôtené srdce.

Záverečné minúty večera patrili Kysuckému komornému orchestru a sólistom, manželom Antónii a Jozefovi Gráfovcom, v podaní ktorých zazneli pôsobivé a na vysokej umeleckej úrovni predvedené skladby z tvorby J. Matušku, M. S. Trnavského, A. Dvořáka a E. Suchoňa. Spoločne s nimi sa zaskvel aj dirigent orchestra Karol Kevický.

Všetky uvedené vystúpenia dotvárali obrazy z dávnej i nedávnej minulosti a súčasnosti Čadce, premietané na zadný horizont pódia. Akcentovali najmä krásu a jedinečnosť starých fotografií, ako aj nedávnu súčasnosť a dynamický rozvoj mesta, jeho príslovečnú pohostinnosť a srdečnosť.

Finále viac než dvojhodinového programu patrilo našej hymnickej piesni Kysuca, Kysuca, ktorá znela mohutne v podaní všetkých účinkujúcich, za výdatnej pomoci aplaudujúceho a dojatého publika. Táto záverečná scéna zostane nepochybne dlho v pamäti všetkých zúčastnených pre svoju emotívnu hĺbku a silné pocity spolupatričnosti a vzájomného súladu, aké máme možnosť zažiť len zriedkavo. O to viac nás teší, že sa tieto pocity a krásne dojmy preniesli aj do spoločenskej časti večera.

Galaprogramu sa okrem primátora Milana Guru a jeho manželky, vedenia mesta, poslancov Mestského zastupiteľstva v Čadci, predstaviteľov mnohých samosprávnych, vzdelávacích, kultúrnych a spoločenských inštitúcií, zúčastnili aj predseda Správnej rady Kysuckej kultúrnej nadácie Ing. Jozef Markulják s manželkou, čestní občania mesta prof. Vojtech Didi a prof. Pavol Procházka, mnohé osobnosti Kysúc a Čadce a ďalší vzácni a milí hostia.

Mesto Čadca aj touto cestou ďakuje všetkým účinkujúcim súborom a sólistom za ich vynikajúce výkony a dôstojnú prezentáciu mesta Čadca a pracovníkom Kultúrneho a informačného centra mesta Čadca za spoluprácu a dôstojný priebeh celého podujatia.

Profily ocenených osobností:

MUDr. Šimon VIŠŇOVSKÝ

lekár - internista, bývalý primár interného oddelenia NsP v Čadci
3. január 1932, Kostolné

Cena mesta Čadca

za významný celoživotný prínos pre rozvoj zdravotníctva a medicínskej starostlivosti v meste Čadca a regióne Kysúc, za viac než 50-ročnú vysoko profesionálnu a obetavú prácu na pôde čadčianskej nemocnice, za výrazný podiel na výchove mladých odborných lekárov, za vysoko humánny a ľudský prístup k pacientom a ich rodinám, za zásluhy pri založení Spolku lekárov Kysúc a organizovaní a odbornom vedení významného medzinárodného podujatia - Hálkovych lekárskych dní, za pozitívne zviditeľňovanie mesta Čadca i regiónu Kysúc na národnej i medzinárodnej úrovni.

Po absolvovaní Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity v Brne (1957) pôsobil ako lekár vo Frýdku-Místku a Třinci. V októbri 1962 prišiel do Čadce, aby tu položil základy a spoločne s ďalšími kolegami naplno rozvinul interné lekárstvo. Tejto práci zasvätil viac než 50 rokov svojho života. Od roku 1962 pracoval vo funkcii okresného internistu, neskôr (od r. 1967) aj ako prednosta interného oddelenia novej nemocnice. Túto funkciu zastával do r. 1991. Stál pri zavedení nových moderných metód liečby v danej oblasti, aktívne získaval prostriedky na zakúpenie nových prístrojov, dôsledne a mimoriadne precízne sa venoval výchove nových lekárov, o čom svedčí aj tá skutočnosť, že mnohí z nich sa stali vedúcimi odbornými pracovníkmi a špecialistami. Podieľal sa aj na vyškolení lekárov, ktorí pôsobili na jednotlivých terénnych obvodoch v regióne (v roku 1991 ich bolo 30). Od roku 1991 do r. 1999 pôsobil ako primár na oddelení pre dlhodobo chorých. Stál pri zrode Spolku lekárov Kysúc (1976), na poste jeho predsedu pracoval do r. 1989, organizoval odborný kongres Hálkove lekárske dni. V rokoch 200 – 2007 pôsobil ako revízny lekár VŠZP v Čadci. Za svoju prácu získal mnohé vyznamenania, je nositeľom titulu Zaslúžilý lekár a držiteľom bronzovej Jánskeho plakety. Má výrazné zásluhy na vybudovaní moderného zdravotníctva v Čadci i na Kysuciach. Svojim vysoko odborným a humánnym prístupom sa natrvalo zapísal do života svojich pacientov. T. č. je na dôchodku, žije v Čadci.

Mgr. Nina KOPECKÁ

učiteľka, dlhoročná členka a krojárka FS Kysučan
25. máj 1946, Turzovka

Mgr. Ladislav KOPECKÝ in memoriam

učiteľ, bývalý dlhoročný choreograf, umelecký vedúci a tanečný pedagóg FS Kysučan
25. september 1944, Prešov – 16. marec 2013

Cena mesta Čadca

pri príležitosti 60. výročia založenia Folklórneho súboru Kysučan

za významný celoživotný prínos v oblasti uchovávania, rozvíjania a šírenia tradičnej ľudovej kultúry Kysúc, za viac než 45 ročnú obetavú a záslužnú prácu vo FS Kysučan, za úspešnú dlhodobú reprezentáciu mesta Čadca i regiónu Kysúc, za výrazný podiel na kultúrno-spoločenskom rozvoji mesta Čadca a jeho mimoriadne pozitívnom zviditeľňovaní v rámci Slovenska i v zahraničí.

Manželia Nina a Ladislav Kopeckí zasvätili celý svoj život deťom a umeniu. Obaja absolvovali vysokoškolské pedagogické štúdium a následne ako učitelia pôsobili na Základných školách v Starej Bystrici a Klokočove (1963 – 2010). Ladislav Kopecký pôsobil aj ako riaditeľ ZUŠ v Čadci (1989 – 1990) a riaditeľ ZŠ Klokočov (2001 – 2009). Popri ich aktívnej, obetavej a mimoriadne záslužnej práci v oblasti vzdelávania a práce s deťmi, naplno rozvíjali svoj talent a schopnosti ako členovia Folklórneho súboru Kysučan. Nina Kopecká sa stala členkou súboru v roku1967, účinkovala ako tanečníčka a neskôr sa ujala veľmi zodpovednej a potrebnej funkcie krojárky (od r. 1984), ktorú vykonáva dodnes. Ladislav Kopecký vstúpil do súboru v roku 1966 – najskôr ako tanečník, neskôr sa ujal práce s kolektívom ako tanečný pedagóg a choreograf, v rokoch 1984 –  1989 veľmi aktívne pôsobil aj ako umelecký vedúci súboru. S členmi súboru naštudoval mnohé originálne choreografie a tematické programy, získal mnohé ocenenia na prestížnych súťažiach a festivaloch a ako inštrumentalista účinkoval aj ako sólista v rámci jednotlivých programoch doma i v zahraničí. Jer nositeľom viacerých vyznamenaní za oblasť vzdelávania, kultúry, umenia i športu. Práca pre súbor a v súbore Kysučan, ktorý už viac než 30 rokov pôsobí na pôde mesta Čadca, bola ich veľkou spoločnou celoživotnou láskou. Strávili tu tisíce hodín, vychovali desiatky svojich nasledovníkov, lásku k folklóru vštepili aj svojim synom Michalovi a Martinovi.. Ich práca i život boli a sú pre súbor veľkým prínosom. S Kysučanom precestovali mnohé krajiny sveta a šírili dobré meno Čadce i Slovenska nielen na domácich festivaloch, ale aj na početných vystúpeniach a festivaloch v zahraničí. Nina Kopecká sa popritom už viac než 20 rokov aktívne venuje aj práci so zdravotne postihnutými deťmi zo Stružielky, kde pôsobí ako lektorka pohybových a  tanečných dielní. S Ladislavom Kopeckým sme sa navždy rozlúčili v marci r. 2013.

Mgr. Vladimír KRÁĽ

pedagóg, podnikateľ, poradca pre medzinárodné vzťahy
31. október 1951, Čadca

Cena mesta Čadca

za výrazný prínos pri rozvoji cestovného ruchu v meste Čadca a regióne Kysúc, za dlhoročnú záslužnú a obetavú činnosť pri rozvíjaní a napĺňaní partnerskej spolupráce a priateľstva medzi mestami Čadca, Toruň, Žywiec a Valašské Meziříčí, za sústavnú aktívnu spoluúčasť na kultúrno-spoločenskom rozvoji mesta Čadca a šírení jeho dobrého mena na národnej i medzinárodnej úrovni.

V rokoch 1970 – 75 študoval slovenčinu a poľštinu na Katedre slavistiky a indoeuropeistiky na Univerzite Komenského v Bratislave. V  roku 1973 absolvoval aj študijný  pobyt na Varšavskej univerzite a Jagelonskej univerzite v Krakove. Profesionálnu kariéru začínal v Poľskom informačnom a kultúrnom stredisku  Bratislave, neskôr (1976 – 1985) pôsobil ako stredoškolský pedagóg na SOU v Dolnom Kubíne a v rokoch 1986 – 1991 ako zástupca riaditeľa SOU drevárskeho v Krásne nad Kysucou. V rokoch 1991 – 95 sa venoval podnikateľskej činnosti – výrobe nábytku a zariaďovaniu interiérov. Do verejného života vstúpil ako poslanec a zástupca primátora Čadce (1995 – 98). Svoje schopnosti naplno uplatnil aj na pozícii riaditeľa Turisticko-informačného centra mesta Čadca (2000 – 2007), bol aktívnym propagátorom Čadce a Kysúc a svojou činnosťou napomáhal rozvoju cestovného ruchu a voľno-časových aktivít obyvateľov v našom regióne.  K jeho výrazným zásluhám na pôde Čadce patrí najmä založenie a aktívne rozvíjanie partnerskej spolupráce s poľskými mestami Toruň a Žywiec. Rozvíjaniu a napĺňaniu medzinárodných vzťahov sa venuje už takmer 20 rokov. Má veľký podiel na mnohých ojedinelých a zaujímavých projektoch a aktivitách medzi našimi mestami, na realizácii ktorých sa podieľal spoločne so svojimi spolupracovníkmi a priateľmi. V tejto oblasti je stále aktívny, pôsobí na poste poradcu primátora pre medzinárodné vzťahy. T. č. je na dôchodku, no venuje sa aj podnikateľskej činnosti.

Prof., JUDr., gen. Jaroslav IVOR, DrSc.

dekan Fakulty práva PEVŠ Bratislava
12. október 1952, Čadca

Cena primátora mesta Čadca

za  významný celoživotný a osobnostný prínos v oblasti práva, vedy a vzdelávania, za šírenie dobrého mena mesta Čadca a jeho pozitívne zviditeľňovanie doma i v zahraničí.

Patrí k najuznávanejším slovenským odborníkom na trestné právo. Na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ) je garantom bakalárskeho a magisterského štúdia v odbore Právo a doktorandského štúdia v odbore Trestné právo. Predtým pôsobil na viacerých pozíciách, napr. na Akadémii Policajného zboru (1995-98, 2001-2007), na Ministerstve vnútra SR ako riaditeľ úradu vyšetrovania Policajného zboru aj ako generálny riaditeľ sekcie vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznych činností (1998 – 2001).  Za svoju služobnú činnosť získal najvyššie vyznamenania Ministerstva vnútra SR a Ministerstva vnútra ČR. Na Paneurópskej vysokej škole je činný od roku 2004, od roku 2007 je dekanom Fakulty práva PEVŠ. Je členom vedeckých rád na ôsmich vysokých školách, okrem PEVŠ tiež na Právnickej fakulte UK v Prahe, Právnickej fakulte TU v Trnave či Akadémii PZ v Bratislave. Je predsedom Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu so sídlom v Žiline a členom Komisie pre vydávanie stanovísk pre Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky. Prof. Ivor je autorom a spoluautorom desiatich monografií, viacerých učebníc a učebných textov, desiatok štúdií a odborných článkov v odborných periodikách v SR i zahraničí.

Mgr. Milan POLLÁK

stredoškolský pedagóg, predseda Klubu Kysuckého maratónu
18. november 1955, Čadca

Cena primátora mesta Čadca

za viac než 20-ročnú aktívnu a obetavú prácu na poste manažéra Kysuckého maratónu, za rozvoj a podporu športu a bežeckých disciplín v meste Čadca, za šírenie jeho dobrého mena a pozitívne zviditeľňovanie v rámci Slovenska i v zahraničí.

Pôsobí ako vedúci pedagogický pracovík na Strednej odbornej škole technickej v Čadci. Popri svojej viac ako dvadsaťpäťročnej pedagogickej činnosti sa venuje predovšetkým športu. Jeho vášňou sú bežecké disciplíny, aktívne pretekal na krátkych i maratónskych tratiach. Vzorne reprezentoval Čadcu, Kysuce i Slovensko. Stal sa známy ako tréner, inštruktor, rozhodca lyžovania, lyžiarskej turistiky a nestor atletiky. Je neúnavným organizátorom športových podujatí na Kysuciach. Od roku 1991 vykonáva funkciu predsedu Klubu Kysuckého maratónu, ktorý sa v tomto roku konal už po 40. raz a je druhým najstarším pretekom v tejto disciplíne na Slovensku. Maratónsku štafetu prevzal organizačne po zakladateľovi Kysuckého maratónu A. Blahovi a jeho nasledovníkoch P. Glasnákovi a J. Majeríkovi. Spoločne s dalšími členmi klubu organizuje aj Čadčiansku desiatku a obľúbený beh na husárik, určený najmä študentom. Svoje bohaté športové, ako aj pedagogické skúsenosti rád odovzdáva aj svojim mladým kolegom a športovcom, ktorým nezištne pomáha napĺňať úspešnú pretekársku kariéru. Je nositeľom čestného titulu a ocenenia Osobnosť Kysúc 2009.

Mgr. Ing. Peter DUBEC

duchovný správca pre Nemocnicu s poliklinikou v Čadci
5. september 1973, Rajec

Cena primátora mesta Čadca

za nadmieru záslužnú duchovnú a humánnu prácu a pomoc, ktorú poskytuje občanom mesta Čadca i celého regiónu na poste duchovného správcu Nemocnice s poliklinikou v Čadci, za jeho ľudský a nesmierne obetavý a láskavý prístup k pacientom a ich rodinám.

Študoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave a na Bohosloveckej fakulte a kňazskom seminári v Nitre. Kňazskú vysviacku prijal v roku 2004. Následne pôsobil ako kňaz v Tepličke nad Váhom a v Čadci. Od roku 2006 pôsobí ako duchovný správca Nemocnice s poliklinikou v Čadci. Práca, ku ktorej bol vari predurčený a ku ktorej ho motivoval aj biskup Viliam Judák, je neobyčajne záslužná i náročná. Kňaz Peter Dubec ju však vníma ako celkom prirodzenú službu človeku. Pacientom a ich rodinám poskytuje duchovnú útechu a podporu pri liečbe ich telesných i duševných bolestí. Svoju pomoc je ochotný poskytnúť bez ohľadu na čas každému, kto ju potrebuje. Je mimoriadne skromným, dobrosrdečným a láskavým človekom. Celou svojou bytosťou reprezentuje dobro, rozdáva pokoj a napĺňa svoje kňazské poslanie. Ako sám hovorí: „Ľudia v chorobe, v nemocnici, poznávajú dar rodiny, manžela, manželky, detí. Zistia, čo je v živote dôležité. Aj to, ako veľa vecí máme, a ako málo toho v skutočnosti potrebujeme

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk