Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Čadca hostila účastníkov súťaže Palárikovi nasledovníci 2012

Publikované: 21. 05. 2012 12:57

Mesto Čadca sa ako jeden z členov Združenia Životnými cestami Jána Palárika stala v piatok 18. mája 2012 hostiteľom a jedným zo spoluorganizátorov vyhodnotenia celoslovenskej súťaže Palárikovi nasledovníci 2012, ktorú už po 6. raz vyhlásilo a organizovalo OZ Divadelno-spevácky súbor Jána Palárika v Majcichove (DSSJP). Hlavným cieľom súťaže je podpora duchovného rozvoja detí a mládeže prostredníctvom záujmovo-umeleckých činností (literárna tvorba, výtvarná tvorba, počítačové prezentácie). Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo v Dome kultúry v Čadci a nieslo sa v mimoriadne slávnostnom duchu. Na úvod všetkých prítomných hostí (starostov a zástupcov obcí a miest – členov ZŽCJP, predstaviteľov kultúrneho a spoločenského života Kysúc a Slovenska, riaditeľov a pedagógov škôl, členov rôznych spolkov ap.) a ocenených autorov srdečne privítal primátor Čadce Ing. Milan Gura. Po ňom sa ujal slova predseda DSSJP doc. Pavol Zemko, trnavský biskupský vikár, ktorý oboznámil prítomných s činnosťou a poslaním združenia, ako aj s cieľom a obsahom uvedenej súťaže. V závere svojho vystúpenia poďakoval Mestu Čadca a jeho primátorovi a pracovníkom Domu kultúry v Čadci za spoluorganizáciu podujatia, ako aj ďalším spoluorganizátorom a priaznivcom združenia. Následne odovzdali predstavitelia vedenia súboru ocenenia, ktoré každoročne udeľujú tým osobnostiam a inštitúciám, ktoré sa výraznom mierou zaslúžili o propagáciu života a diela alebo o šírenie dobrého mena Jána Palárika. Cenu Ľudovíta Gašpara – Zaoseka za aktívnu činnosť a propagáciu odkazu J. Palárika v oblasti divadla si v rámci slávnosti osobne prevzali Peter Kozák, Magdaléna Hacková, Eva Matysová a Katarína Janesová. Cenu Michala Kopčana za rozvoj ochotníckeho divadla v Čadci a za aktívnu prácu s mládežou si prevzal režisér DSJP v Čadci Vlado Mores. Cenu dr. Františka Richarda Osvalda za šírenie odkazu J. Palárika si prevzali bývalý dlhoročný riaditeľ Domu kultúry v Čadci Miroslav Ďurica a PhDr. Rudolf Gerát, publicista, predseda Spolku priateľov Čadce. Mestu Čadca udelili vyhlasovatelia súťaže Pamätný list za podporu činnosti DSSJP. Popri uvedených cenách boli udelené ocenenia aj ďalším aktívnym slovenským osobnostiam a organizáciám.

Po slávnostnom akte odovzdania ocenení prišlo na rad samotné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie cien prítomných autorom. Zoznam všetkých ocenených nájdete v prílohe tohto článku.

V závere slávnosti sa so svojim programom venovaným J. Palárikovi a jeho tvorbe predstavili členovia Divadelného súboru Jána Palárika, ktorý pôsobí pri Kultúrnom a informačnom centre mesta Čadca.

Sprievodnými aktivitami, ktoré pripravili organizátori podujatia boli aj výstava výtvarných prác a premietanie víťazných počítačových prezentácií po skončení oficiálneho programu v spoločenskej sále.

Mesto Čadca ďakuje všetkým, ktorí sa akoukoľvek mierou podieľali na príprave a realizácii tohto zmysluplného a hodnotného podujatia.

Prílohy na stiahnutie

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk