Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Festival mladých košatie

Publikované: 18. 06. 2015 13:10

Po 12 krát sa zišli mladí interpreti zo ZUŠ na 4 - dňovom medzinárodnom Festivale komornej hudby Čadca 2015. Účasť  300 interpretov a  67 koncertných združení potvrdilo, že tento typ festivalu je pre ZUŠ potrebný. Umožňuje, aby sa učitelia ZUŠ stretávali a vymieňali si skúsenosti. To je šanca pre mesto, aby podujatie podporovalo.

Pre nejedného prítomného na koncerte laureátov 4.6.2015 v Dome kultúry nemohla uniknúť atmosféra žičlivosti. Najpriliehavejšie atmosféru vystihujú slová J.Chailley na otázku, načo je hudba: „Môžeme žiť bez hudby, ale nie tak dobre“.

Výnimočnosť festivalu zostane pre ocenených laureátov na dlho zážitkom, pretože si mohli zahrať na záverečnom koncerte laureátov s KKO koncert od A. Vivaldiho pod dirigentskou taktovkou B. Lariša.

Ďalším pozitívom zostáva, že vedúci festivalových komisií sú odborníci zo Slovenskej filharmónie v Bratislave, Akadémie Umenia v Banskej Bystrici, Konzervatória zo Žiliny a Univerzity Palackého v Olomouci. Na čele súťažnej poroty bol  K. Kevický, umelecký šéf Opery ŠD v Košiciach. Takto sa festival stáva pre odbornú verejnosť dôveryhodný a potrebný.

Za bezproblémovú organizáciu patrí vďaka kolektívu učiteľov ZUŠ J. Potočára na čele s riaditeľom P. Bytčánkom. Taktiež poďakovanie smeruje pre tých, ktorí počas 4 dní vytvárali podmienky pre zdarný priebeh, pracovníkom Domu kultúry pod vedením jej riaditeľky Ľ. Kullovej.

Mesto na čele s primátorom významne festival podporuje. Uvedomuje si, že festival obohacuje kultúrny život v meste. Uvedomuje si, že obe ZUŠ so svojimi 1400 žiakmi v meste plnia nezastupiteľnú úlohu pri realizácii práv detí a mládeže na umeleckú výchovu. Takto mesto nerozpráva, ale koná. Eliminuje u nich nežiaduce „spoločenské“ aktivity, čím sa mesto podieľa na ich výchove.

Primátor prevzal nad festivalom záštitu. V úvodnom príhovore povedal: „Dovoľte mi, aby som poďakoval za štyri úžasne dni, kedy naši mladí priatelia preukázali talent, aby mohli pohladiť našu uponáhľanú dušu. Dovoľte, aby som poďakoval účastníkom, poprial im do ďalšej profesionálnej práce  zdravie, vytrvalosť, aby naďalej rozdávali radosť.“

Tohtoročný festival bol zlomový. Festival sa posunul do novej, vyššej kvality. Mesto je obohatené o  ďalšie podujatie, ktoré rozširuje už tak pestrý kultúry život v meste. Devízou festivalu zostáva, že stavia na ľuďoch, na ich entuziazme, ktorý je zárukou, že chýr o festivale prekročí hranice krajov, a možno o niekoľko rokov aj hranice Slovenska.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk