Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Krásny strieborný večer s MSZ Kysuca – poďakovanie Pavlovi Procházkovi a Milanovi Čimborovi

Publikované: 13. 12. 2011 15:29

V duchu krásnej sviatočnej atmosféry striebornej adventnej nedele a jedinečnej spriaznenosti prítomného publika sa niesol Vianočný koncert Miešaného speváckeho zboru Kysuca, ktorý nepochybne patril k najkrajším zážitkom tradičného programového cyklu Kysucké Vianoce v Čadci. Na pódiu zazneli v skvelom prevedení náročnejšie vokálne skladby svetových i domácich hudobných majstrov, slovenské ľudové piesne v úpravách slovenských hudobných skladateľom a v závere zmes kolied v úprave dirigenta Pavla Procházku. A práve Pavlovi Procházkovi – zbormajstrovi, dirigentovi, hudobnému skladateľovi a pedagógovi, čestnému občanovi Čadce, ktorý 25 rokov stál na čele zboru a cieľavedome ho viedol na tie najvyššie priečky, patril aj spomínaný večer. Za jeho dlhoročnú obetavú prácu so zborom, za jeho výnimočné úspechy a zásluhy o rozvoj kultúry a umenia v našom meste mu prišli prejaviť úctu a poďakovať predstavitelia Mesta Čadca na čele s primátorom Milanom Gurom , riaditeľka KIC mesta Čadca Anna Straková, súčasní i bývalí členovia zboru, veľký priateľ a čestný člen zboru Renato Valorzi z Talianska (spoločne s Vladimírom Gajdičiarom si na pódiu zaspieval aj sólo v piesni Kysuca, Kysuca) a mnohí ďalší hostia a priaznivci zboru. Majster Pavol Procházka, ktorý patrí k popredným umeleckým osobnostiam na Slovensku i za jeho hranicami, ukončil v tomto roku svoju aktívnu spoluprácu so zborom a taktovku odovzdal svojmu synovi Jánovi Procházkovi, ktorý povedie zbor v nasledujúcom období. No ako sám povedal, do Čadce medzi svojich priateľov sa bude vždy rád vracať a veľmi rád, už ako čestný dirigent, prijme pozvanie na jeho vystúpenia a koncerty. Svoje aktívne pôsobenie v zbore ukončil aj jeho dlhoročný prezident a organizačný vedúci zboru Milan Čimbora, ktorý bol 30 rokov doslova dušou zboru a svojim osobným prístupom, obetavosťou a láskou k zboru sa zaslúžil o jeho úspešnú existenciu, účinkovanie a reprezentáciu na domácej i zahraničnej pôde. Pavlovi Procházkovi a Milanovi Čimborovi patrilo aj záverečné dojímavé finále koncertu. Z rúk primátora Čadce si prevzali ďakovné listy za zásluhy o rozvoj mesta a dlhoročnú úspešnú činnosť v oblasti kultúry a umenia, ako aj upomienkové dary. Členovia zboru im venovali sladké perníkové menovacie dekréty za čestného dirigenta a prezidenta zboru a originálne spomienkové knihy fotografií mapujúce ich spoluprácu a život so zborom. Celkom na záver koncertu zaznela pieseň Daj Boh šťastia tejto zemi.

Doc. Mgr. art. Pavol Procházka

Zbormajster, dirigent a skladateľ Pavol Procházka študoval na Konzervatóriu v Žiline a na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Dlhé roky pôsobil ako dirigent popredných slovenských speváckych zborov Lúčnica, SĽUK, Technik a Kysuca. V rokoch 1985 – 90 bol hlavným zbormajstrom Slovenského filharmonického zboru. Od roku 2007 zastáva túto funkciu v Opere Slovenského národného divadla. Realizoval stovky koncertov po celej Európe, v Južnej Amerike, Afrike i Ázii. Na svojom konte má nemenší počet nahrávok na všetkých druhoch nosičov ako i nahrávok rozhlasových a televíznych. Spolupracoval s poprednými domácimi i svetovými dirigentmi: Claudiom Abbadom, Robertom Benzim, Alainom Lombardom, Ondrejom Lenárdom, Lorinom Maazelom, Liborom Peškom, Ľudovítom Rajterom a mnohými ďalšími. Ako prvý slovenský dirigent účinkoval v Accademia Nazionale di Santa Cecilia v Ríme, kde uviedol jedno z najvýznamnejších diel Claudia Monteverdiho Vesprae della Beata Vergine (1993). Zúčastnil sa na festivaloch Musica Contemporanea v Perugii a Bolzane a od roku 1988 každoročne spolupracuje s festivalom Valle d´Itria v Martina Franca v Taliansku. Z množstva ocenení, ktoré získal umelec vo svojej doterajšej kariére s rôznymi telesami spomeňme aspoň víťazstvá so speváckym zborom Technik: Spittal 1975, Arezzo 1978, Tours 1982, Cantonigrós 1983. Osobitné miesto v umeleckom živote Pavla Procházku patrí jeho pedagogickým aktivitám. Tie boli späté v rokoch 1980 až 1998 s VŠMU v Bratislave, od roku 1997 s Akadémiou umení v Banskej Bystrici a v rokoch 2004 až 2007 s Univerzitou Konštantína filozofa v Nitre. Pavol Procházka je všestrannou hudobníckou osobnosťou, ktorej profil dotvára napokon jeho kompozičná činnosť. Dominantný zástoj v nej majú vokálne, resp. vokáno-inštrumentálne formy. Z väčších diel spomeňme hudobnú rozprávku Maruška na objednávku SĽUK-u, hudobno-scénickú fresku Legenda potulného tovariša, z novších opusov potom Omšu sv. Martina, Patorále, Stabat mater, Ecce lignum Crucis a Magnificat. V rokoch 1986 - 2011 pôsobil na poste dirigenta MSZ Kysuca. Svojou všestrannou umeleckou osobnosťou i hlboko ľudským prístupom sa veľkou mierou zaslúžil o rozvoj interpretačných kvalít členov zboru a jeho mnohých významných úspechoch doma i v zahraničí. Zbor sa pod jeho taktovkou zaradil k špičkovým hudobným telesám na Slovensku a niekoľko rokov získaval prvenstvá na domácich i zahraničných súťažiach a festivaloch v zborovom speve. So zborom naštudoval stovky skladieb a na koncertoch v Čadci premiérovo uviedol mnohé svoje vlastné hudobné opusy. V roku 2007 mu bolo udelené Čestné občianstvo mesta Čadca. Je nositeľom čestného titulu Osobnosť Kysúc za rok 2007, ktorý mu udelila Kysucká kultúrna nadácia Bratislava a Mesto Čadca.

Mgr. Milan Čimbora

Pôvodným povolaním pedagóg, neskôr ako inšpektor na odboru kultúry ONV v Čadci a ako metodik a riaditeľ Kysuckého osvetového strediska v Čadci. Celý svoj život zasvätil práci v oblasti kultúry a umenia. Od roku 1981 pôsobil na poste organizačného vedúceho a prezidenta Miešaného speváckeho zboru Kysuca. 30 rokov jeho pôsobenia v zbore je spojených s mimoriadne kvalitnou, precíznou a obetavou organizátorskou prácou a výraznými úspechmi, ktoré zbor dosiahol na súťažiach a festivaloch doma i v zahraničí. Pripravil stovky vystúpení a koncertov zboru, zaslúžil sa o príchod mnohých nových členov do jeho radov. Má výraznú zásluhu na vydaní LP platní a CD nosičov zboru, jeho ďalších verejných nahrávkach i mnohých zahraničných koncertných turné. Osobitne plodná a prospešná je jeho spolupráca s dirigentom zboru Pavlom Procházkom, s ktorým ho spája nielen dlhoročný profesionálny, ale aj hlboko ľudský a priateľský vzťah. V roku 2007 mu bola udelená Cena mesta Čadca pri príležitosti 30. výročia založenia zboru.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk