Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Kultúrne a informačné centrum Mesta Čadca úspešné v projektoch

Publikované: 19. 04. 2012 10:09

KIC Mesta Čadca reagovalo na všetky výzvy týkajúce sa projektových dotácií týkajúcich sa kultúrnospoločenských aktivít. Úspešne získalo do apríla 2012 nasledujúce dotácie vo výške 23 500 EUR :

Projekty podporené – Ministerstvom kultúry SR

40.výročie DFS Kelčovan - Schválená -1 500,-EUR

Tvorba DFS Kelčovan je výsledkom 40.ročnej dlhodobej a tvorivej práce s deťmi a mládežou regiónu Kysúc. Vedenie súboru - Mgr. Pavol Kužma s manželkou Amáliou 40.rokov nepretržite zbierajú folklórny, hudobný a tanečný materiál z regiónu Kysúc. Zozbieraný materiál pretavia do autentických umeleckých výstupov. Zámerom projektu je odprezentovanie toho najlepšieho z ich folklórno-etnologickej práce v priereze ich celoživotnej tvorby.

Festival corale di Trento 2012 - Schválená-2 500,-EUR

Medzinárodný festival zborového spevu v talianskom meste Trento je určený speváckym zborovým zoskupeniam Európy a je venovaný hudbe talianskych autorov a prezentácii autorov z krajiny odkiaľ súbor pochádza. Našu krajinu bude reprezentovať Miešaný spevácky zbor Kysuca, ktorý pracoval pod vedením dirigenta zboru SND doc. Mgr. art. Pavla Procházku od roku 1977. V roku 2011 prevzal vedenie zboru jeho syn- dirigent Mgr. art. Ján Procházka.

Festival V. Swieto Mazurskiego Kartoflaka- účasť FS Kysučan- , Schválená- 1 000,-EUR

Mesto Szczytno na severe Poľskej republiky organizuje 5.festival Mazurskiego kartoflaka, na ktorom sa zúčastňujú domáce a zahraničné súbory V4. FS Kysučan bude prezentovať tradíciu pastierskych zvykov na Slovensku. Súbor okrem témy na salaši predstaví tradičný jarmok so všetkými tradičnými remeslami.

Od baroka ku klasicizmu- koncerty KKO pre študentov a žiakov - Schválená 500,-EUR

Cieľom projektu je priblížiť deťom a mládeži ako sa posunula hudobná tvorba od baroka po klasicizmus. KKO pod vedením pedagóga a dirigenta Enrica Volpe z Talianska bude interpretovať dielo J.S. Bacha, J. Haydna a W. A. Mozarta s poukázaním na štýlovú rôznorodosť období.

Projekt podporený Nadáciou Slovenskej sporiteľne

DFS Kelčovan - Schválená dotácia 8 000,-EUR

Projekt je zameraný na 40.výročie DFS Kelčovan, na choreografie a na revitalizáciu časti krojového parku.

Partnerský projekt s Kysuckým kultúrnym strediskom v Čadci podporený Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľsko- Slovenská republika 2007-2013, Schválená dotácia- 4 700,- EUR

Predmetom spoluúčasti na projekte je vytvorenie dramaturgie, scenára, réžie, kostýmov, hudby a nácviku k divadelnému predstaveniu s názvom Legendy beskydsko-javorníckej oblasti v podaní DDS Eva pod vedením skúsenej režisérky Evky Matysovej.

Projekty podporené Mestom Čadca

  • Kysucký komorný orchester- Schválená dotácia- 700,-EUR. Projekt zabezpečujúci účasť KKO na festivale Pasqua Campania e Lazio v Taliansku.
  • DDS EVA - Schválená dotácia - 900,-EUR. Výroba scény a kostýmov na divadelné predstavenie Tlkot (d)uší.
  • DS Janka Palárika - Schválená dotácia – 700,-EUR. Projekt podporuje výrobu scény, zakúpenie kostýmov, rekvizít na premiéru divadelnej hry Labyrint.
  • MSZ Kysuca- Schválená dotácia- 700,-EUR. Zakúpenie hudobného nástroja- digitálne piano.
  • Orchester ľudových nástrojov mesta Čadca- Schválená dotácia- 700,-EUR. Zakúpenie hudobného nástroja- husle s príslušenstvom.
  • DFS Kelčovan - Schválená dotácia- 1 200,- EUR. Zakúpenie hudobného nástroja- gajdy. Vydanie bulletinu k 40.výročiu súboru.
  • Detský spevácky zbor pri KIC mesta Čadca- Schválená dotácia-400,-EUR. Zakúpenie kostýmov pre 23 detských spevákov.
Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk