Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Podané projekty KIC na rok 2011

Publikované: 09. 02. 2011 11:23

KIC Čadca podalo na Ministerstvo kultúry  SR na rok 2011 deväť projektov, ktoré sú zamerané na podporu kultúrnych podujatí, divadelných hier, festivalov, ktorých organizátorom je  Dom kultúry Čadca.

Kaviareň Život

Projekt je zameraný na podporu amatérskej tvorby v podaní Detského divadelného súboru EVA v autorskej hre - Kaviareň Život. Ide o hudobno-tanečno-dramatické predstavenie, v ktorom táto široko-spektrálna umelecká žánrovosť dáva priestor talentom mladých ľudí, čo predstavuje širší emocionálny záber. Prínos projektu predstavuje autorské stvárnenie problémov mladých ľudí a následné predstavenie širokej verejnosti.

Snívam svoj sen

Zámerom divadelnej hry je odzrkadliť svet detskej fantázie, obrazotvornosti, hravosti a humoru a zároveň poukázať na kritickú stránku dnešnej spoločnosti, kde absentuje vplyv rodinného zázemia. Projekt je zameraný na problematiku detí predškolského a mladšieho školského veku, v podaní DDS EVA

Dožinky z Čornego

Hlavným cieľom je podpora vzniku novej autorskej tvorby v oblasti tradičnej ľudovej kultúry, folklóru, konkrétne sa jedná o nespracované ľudové tradície nášho regiónu - hornokysucké dožinky.  Projekt bude realizovaný v prevedení Detského folklórneho súboru Kelčovan.

Zahraj nám muzička

Jedná sa o interaktívne prezentovanie ľudovej hudby, oboznámenie sa s ľudovými hudobnými  nástrojmi   kysuckého regiónu. K jedinečným, dnes už takmer zabudnutým patria hudobné nástroje, korýtka, jednostrunky, prenosný cimbal, trombité, fujary. Počas vystúpenia prítomní diváci môžu určovať konečnú podobu samotného programu. Jedná sa o interaktívnu formu programového zamerania z dielne DFS Kelčovan a Orchestra ľudových nástrojov.

Strašoky

Hlavným cieľom je rozvíjať živú miestnu a regionálnu ľudovú kultúru v autentickom prevedení. Ide o ľudové tradície spojené so strážením zemiakových či obilných polí v hornokysuckých dedinách. Program bude spracovaný  a spracovaný DFS Kelčovan

Kysuca - Od srdca k srdcu

Zámerom projektu je priblížiť mladým ľuďom rôzne hudobné žánre Miešaným speváckym zborom Kysuca. Projekt je určený  žiakom vyšších ročníkov základných škôl a stredoškolskej mládeži v regióne Kysúc.

Festival Pasqua Le Muse 2011 - účasť Kysuckého komorného orchestra Čadca

Medzinárodný festival veľkonočnej hudby v oblasti regiónu Campania a Lazio je určený komorným zoskupeniam Európy a je tematicky venovaný hudbe talianskych autorov a prezentácii autorov z krajiny odkiaľ súbor pochádza. Povinnou skladbou festivalu sú skladby talianskych majstrov. Doplnkovým repertoárom je národná hudba krajiny zúčastnených kolektívov. Festivalové dni sa konajú od 16. do 24 marca 2010.

Ján Cikker a slovenská národná hudba - tvorivá dielňa a výchovný koncert Kysuckého komorného orchestra

Cieľom je priblížiť deťom a mládeži tvorbu Jána Cikkera a ostatných tvorcov slovenskej národnej hudby v roku nedožitej storočnice Jána Cikkera. Mladí hudobníci z regiónu a celého Slovenska, sa budú môcť pod vedením pedagóga a dirigenta Karola Kevického zoznámiť s interpretáciou a štýlovou rôznorodosťou slovenskej národnej hudby. Predpokladom je vytvoriť cca 40 členný mládežnícky sláčikový orchester v tvorivej dielni a následne realizovať koncert pre deti a mládež.

FS Kysučan "Čardáše z Kysuckej vrchoviny"

Tvorba FS Kysučan je výsledkom dlhodobej a tvorivej práce s mládežou regiónu Kysúc. Vedenie súboru niekoľko rokov zbiera folklórny hudobný a tanečný materiál z regiónu Kysúc. Spracovaný materiál Čardáše z Kysuckej vrchoviny bude súbor prezentovať v programe v júli 2011 v rámci Čadčianskeho kultúrneho leta

Mgr. Viera Stryčková
Projektová manažérka KIC Čadca

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk