Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Standing ovation pre poľských umelcov

Publikované: 16. 01. 2015 15:21

Mesto Čadca i Kysuce opätovne vstúpili do nového roka slávnostným Novoročným trojkráľovým koncertom (10. 1. 2015), v rámci ktorého boli už po 17. raz odovzdané aj ocenenia osobnostiam Kysúc. Koncertom, v rámci ktorého a predstavili vzácni hostia – umelci z nášho partnerského poľského mesta Toruň, vyvrcholil viac než mesačný cyklus podujatí pod názvom Kysucké Vianoce v Čadci.

Novoročný koncert už tradične otvára kultúrnu a spoločenskú sezónu v Čadci i na Kysuciach, je jedným z najnavštevovanejších, najprestížnejších a najkvalitnejších kultúrno-spoločenských podujatí roka nielen v meste Čadca, ale aj v rámci nášho regiónu. V úvodnej časti večera pozdravili prítomné publikum primátor Čadce Milan Gura, riaditeľ Toruňského symfonického orchestra (TSO) Pawel Dudzik a predseda Správnej rady Kysuckej kultúrnej nadácie Jozef Markulják. Predstavitelia KKN spoločne s primátormi a starostami kysuckých miest a obcí odovzdali čestný titul a ocenenie Osobnosť Kysúc za rok 2014 speváčke ľudových piesní, turzovskej rodáčke Helene Zahradníkovej, predsedovi COOP Jednota Miroslavovi Janíkovi z Podvysokej, lekárovi – hematológovi Jozefovi Grochalovi z Čadce a mladému cyklotrialistovi Ladislavovi Jánoškovi z Kysuckého Nového Mesta. Mimoriadne uznanie za svoju výskumnú prácu získal aj riaditeľ pobočky Štátneho archívu v Čadci Drahomír Velička.

Druhá časť večera sa niesla v znamení krásnej hudby. V podaní špičkového poľského umeleckého telesa – Toruňského symfonického orchestra, ktorý pricestoval do Čadce na pozvanie vedenia mesta,  zazneli skladby svetových majstrov  – G. Rossiniho, W. A. Mozarta a J. Straussa. Mesto Čadca pozvalo ako účinkujúcu umelkyňu aj sólistku – poprednú poľskú huslistku Mariu Annu Staśkiewcic z Toruňa. Jej nádherne a s mimoriadnym citom, ľahkosťou a virtuozitou predvedený sólový part v koncerte A dur pre husle a orchester od najväčšieho hudobného génia W. A. Mozarta bol vrcholom večera a zanechal v poslucháčoch mimoriadne silný umelecký zážitok. Po vystúpení ju primátor Milan Gura na znak úcty a poďakovania obdaroval krásnym pozláteným drôteným srdcom, ktoré vytvoril Juraj Šerík. Táto krehká a veľmi skromná mladá umelkyňa koncertovala na mnohých svetových pódiách, je niekoľkonásobnou laureátkou tých najvýznamnejších svetových festivalov a k nášmu mestu má veľmi vrúcny vzťah. Čadcu navštívila prvýkrát ako 13-ročná so svojim otcom Michalom Staśkiewiczom, ktorý stál pri zrode a aktívne rozvíjal partnerstvo medzi Čadcou a Toruňom a za svoju prácu bol ocenený aj titulom čestného občana Čadce.

Toruňský symfonický orchester sa v Čadci predstavil pod vedením vynikajúceho poľsko-fínskeho dirigenta a hudobného skladateľa Krzysztofa Dobosiewicza, ktorý je doma i vo svete známy ako veľký vizionár, experimentátor a autor nezvyčajných moderných a dynamických hudobných projektov.

Vynikajúca dramaturgia a koncepcia koncertu, mimoriadne kvalitné výkony orchestra, sólistky a dirigenta, vrátane slávnostného aktu odovzdávania ocenení Osobnosť Kysúc za rok 2014, sa podpísali pod skutočné krásny a nezabudnuteľný novoročný večer. Jeho obohatením bola nepochybne aj spoločenská časť so slávnostnou recepciou, ktorej sa na vysokej úrovni zhostil hotel Tara Inn.

Garantmi Novoročného trojkráľové koncertu a jeho hlavnými organizátormi boli Mesto Čadca, Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca a partnerské Mesto Toruň. Na príprave a realizácii slávnostného aktu odovzdania ocenenia a čestného titulu Osobnosť Kysúc za rok 2014 sa podieľala Kysucká kultúrna nadácia Bratislava.

Účinkujúci umelci: Toruňský symfonický orchester, sólistka Anna Maria Staśkiewicz, Toruň, Poľsko, dirigent Krzysztof Dobosiewicz, Poľsko – Fínsko.

Dramaturgia koncertu a organizačné vedenie orchestra: Pawel Dudzik, Scenár, moderovanie a réžia: Katarína Šulganová. Filmové profily osobností: Marián Hanko, Ľubomír Jánoška. Technická spolupráca: Alfréd Elischer, Lukáš Slávik, Marián Hanko.

Partneri: Signum – Jana Čechová., Hotel Tatra Inn, Reštaurácia Del Nicky, Penzión Medea.

Vedenie Mesta Čadca aj touto cestou vyjadruje svoje úprimné poďakovanie všetkým účinkujúcim umelcom za ich jedinečné vystúpenia, všetkým organizátorom a spolupracovníkom za kvalitnú prípravu a vysokú umeleckú i organizačnú úroveň Novoročného trojkráľového koncertu a partnerom za ich priazeň a podporu.

Osobnosť Kysúc za rok 2014

Predseda Správnej rady Kysuckej kultúrnej nadácie Jozef Markulják a správkyňa nadácie Miroslava Pijaková spoločne s primátorom Čadce Milanom Gurom, starostom obce Podvysoká Milanom Matlákom, primátorom Kysuckého Nového Mesta Jánom Hartelom a primátorom Turzovky Ľubomírom Golisom odovzdali v prvej časti slávnostného večera ocenenie a čestný titul Osobnosť Kysúc štyrom osobnostiam, ktoré sa svojou prácou a životom zaslúžili o rozvoj a dobré meno Kysúc. Ocenenie sa udeľuje od roku 1998. Doposiaľ bolo ocenených viac než 60 osobností.

Ocenené osobnosti:

Osobnosť Kysúc 2014 za celoživotné dielo
HELENA ZAHRADNÍKOVÁ, Turzovka - Žilina, učiteľka, interpretka ľudových piesní

Helena Zahradníková, s dievčenským priezviskom Závodníková sa narodila 19. septembra 1948 v Turzovke. Vyštudovala Strednú pedagogickú školu v Turčianskych Tepliciach, usadila sa v Žiline, kde sa starala o svoje deti a pôsobila ako učiteľka aj riaditeľka vo viacerých materských školách. Mimo svojho rodného kraja, nášho krajského mesta i Slovenska sa stála známa ako interpretka ľudových piesní. Na toto vznešené povolanie sa hravo pripravovala od svojho útleho detstva, nenahraditeľné skúsenosti získala v celonárodne uznávanom dievčenskom speváckom zbore. Na prahu dospelosti zvíťazila v celoštátnej televíznej súťaži Zlatá kamera, čo jej otvorilo cestu do nahrávacieho štúdia v slovenskom rozhlase. Stala sa členkou Folklórneho súboru Rozsutec v Žiline, hosťovsky vystupovala s breznianskym Folklórnym súborom Mostár na domácich amfiteátroch a javiskách i na medzinárodných fórach vo viacerých európskych štátoch. S Ľudovou hudbou Jedľovina, ktorú založili roku 1985 manželia Jaroslav a Eva Stráňavskí, nahrávala v rozhlasových štúdiách v Bratislave a Banskej Bystrici. O tri roky neskôr vydala LP platňu Piesne z Kysúc, roku 2007 v spolupráci so Stanislavom Palúchom ml. CD s názvom Kysuce. S viacerými ľudovými hudbami spolupracovala sólovo, za svoje spevácke výkony získala viacero národných i medzinárodných ocenení. Medzi najvzácnejšie patria zlatá a bronzová medaila v súťaži rozhlasových nahrávok v medzinárodnej PRIX de musique folklorique Radio Bratislava a Cena Pavla Tonkoviča za dlhoročnú prácu v interpretačnej činnosti.

Osobnosť Kysúc 2014 za hospodársku činnosť
Ing. MIROSLAV JANÍK, Podvysoká, predseda predstavenstva COOP Jednota Čadca

Narodil sa presne na Nový rok 1955 v Turzovke a hneď po absolvovaní Vysokej školy ekonomickej v Bratislave si našiel prácu v Spotrebnom družstve Jednota v Čadci. Po roku 1989 podnik zmenil názov na COOP Jednota, ale jemu sa dodnes nezažiadalo vymeniť svoje pôsobisko za iné. Už ako dvadsaťosemročný sa po niekoľkomesačnom pôsobení na pozícii vedúceho tovarových fondov stal podpredsedom družstva – a vedúcim prevádzkového úseku. Od roku 1995, teda už dve desaťročia je predsedom Predstavenstva COOP Jednota Čadca a členom Predstavenstva COOP Slovensko Jednota. Má mimoriadne zásluhy najmä na úseku rozvoja obchodnej siete na Kysuciach, na vybudovaní prvého slovenského supermarketu v Čadci pod názvom TERNO (v súčasnosti TEMPO), na zriadení 96 supermarketov a ďalších prevádzkových jednotiek na Kysuciach. Podnikanie v tejto oblasti úspešne rozšíril aj do miest a obcí okresov Žilina, Považská Bystrica, Martin. Rozvojom obchodnej siete došlo k výraznému zvýšeniu maloobchodného obratu, čím sa COOP Jednota Čadca, s. d., zaradila medzi najlepšie pobočky na Slovensku, z 26 pobočiek jej patrí vynikajúca 4. priečka. Predaj slovenských výrobkov tvorí  takmer tri štvrtiny celkového predaja. Spoločnosť patrí k najväčším a najserióznejším zamestnávateľom na Kysuciach. Radi dodávame, že Miroslav Janík zo svojej pozície výrazne podporuje kultúrne, športové a humánne zamerané aktivity, dlhodobo najmä činnosť a rozvoj nemocnice s poliklinikou v Čadci. So svojou rodinou žije v obci Podvysoká.

Osobnosť Kysúc 2014 za humánnu činnosť
MUDr. JOZEF GROCHAL, Čadca, lekár, bývalý primár hematologicko-transfúzneho oddelenia Kysuckej nemocnice v Čadci

Narodil sa 27. apríla 1947. Celý život zasvätil zdravotníctvu a starostlivosti o zdravie svojich pacientov.  Špecializoval sa na odbor hematológie. Do roku 2012 pôsobil ako primár hematologicko-transfúzneho oddelenia Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci. Celé štvrťstoročie viedol v Čadci regionálnu organizáciu Slovenského Červeného kríža, bol členom aj jeho národného prezídia. Aktívne pôsobil pri zakladaní a činnosti Lekárskej komory Kysuce a jej jedným zo zakladateľov Strednej zdravotníckej školy sv. Františka z Assisi v Čadci, kde aktívne pôsobil aj ako pedagóg. Vo svojom povolaní v rámci celého regiónu Kysuce dlhodobo organizoval a spoločne so svojimi spolupracovníkmi vykonával odbery krvi od dobrovoľných darcov. V súčasnosti je Na dôchodku. Žije v Čad

Osobnosť Kysúc 2014 za športovú činnosť
LADISLAV JÁNOŠKA, Kysucké Nové Mesto, športovec, reprezentant Slovenska v cyklotriale Osobnosť

Študent Žilinskej univerzity Ladislav Jánoška sa narodil sa 18. júna 1994 v Kysuckom Novom Meste a stihol sa už dávnejšie zaradiť medzi najmladších úspešných športovcov v ére samostatnej Slovenskej republiky. Upísal sa cyklotrialu a náročná adrenalínová jazda na bicykli cez krkolomné prekážky si ho naplno získala už ako päťročného. Mal iba desať rokov, keď sa stal majstrom sveta v kategórii Poussin. Roku  2006 získal na majstrovstvá sveta striebornú medailu v kategórii Benjamín a o tri roky neskôr bronz v kategórii Minime. Roku 2011 potvrdil svoj svetový primát v kategórii Junior. Ako víťaz sa vracal zo svetových súťaží v Španielsku, Japonsku, Singapoore, Taliansku a radosť urobil bezprostredne aj naším fanúšikom tohto športu svetovým primátom doma na Slovensku. V rokoch 2012 až 2014 sa zaradil medzi jazdcov svetovej TOP 10. Ladislav Jánoška je viacnásobný víťaz Majstrovstiev Slovenska aj Európskeho pohára v cyklotriale, ktorý vo svete zastrešuje Medzinárodná cyklistická únia, u nás Slovenská cyklotrialová únia. Je členom Slovtrial teamu Kysucké Nové Mesto, ktorý ho významne podporuje a pomáha mu na jeho ceste za úspechmi.

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a želáme veľa šťastia a úspechov v osobnom i profesionálnom živote.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk