Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Výstava Pavla Mušku je predĺžená do 14. novembra

Publikované: 28. 10. 2014 10:00

Vo štvrtok 16. októbra sa v priestoroch Galérie Čadca uskutočnilo priateľské tematické stretnutie s akad. maliarom Pavlom Muškom, v rámci ktorého hovoril autor o sebe a svojej tvorbe.  Na príjemné podujatie, ktoré sa konalo pri príležitosti jubilejnej výstavy autorovej najnovšej tvorby a trvalo až do večerných hodín, prijali pozvanie primátor Čadce Ing. Milan Gura a ďalší vedúci predstavitelia mesta, zástupcovia Kysuckej kultúrnej nadácie JUDr. Anton Blaha a Dušan Mikolaj, účastníci a hostia MFF Etnofilm, mnohí kysuckí umelci, predstavitelia kultúrnych a spoločenských inštitúcií a ďalší milí hostia a priaznivci výtvarného umenia. Program sa niesol vo veľmi srdečnej rodinnej atmosfére a  svojim vystúpením ho obohatil aj popredný slovenský gitarista René Lacko. Galéria pripravila v danom týždni aj niekoľko zaujímavých prednášok a diskusií s umelcom pre základné i stredné školy. Potešiteľné je, že záujem o výstavy a podujatia v galérii, aj zo strany mladých ľudí, má stále vzostupnú tendenciu a doposiaľ jej bránami prešlo už viac než 2800 návštevníkov. Všetkým priaznivcom výtvarného umenia, ako aj ďalším záujemcom, ktorí si ešte nestihli pozrieť výstavu z najnovšej tvorby Pavla Mušku v Galérii Čadca oznamujeme, že výstava  je predĺžená do 14. novembra 2014. Galéria je otvorená v pondelok – piatok od 8.00 do 16.00 hod. Vstup je voľný.

Srdečne vás pozývame.

Akad. maliar Pavol Muška sa narodil v roku 1949 v Čiernom Brode, v okrese Galanta. V roku 1965 sa rodina presťahovala do Kysuckého  Nového Mesta, rodiska otca.  Po ukončení štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v roku 1973, kde absolvoval všeobecnú prípravu u prof. D. Millyho a odbor úžitkového a dekoratívneho maliarstva v architektúre pod vedením  prof. O. Dubaya a doc. J. Matejka, sa vrátil domov na Kysuce, kde žije a tvorí aj v súčasnosti.

V počiatočnom období tvorby sa venoval hlavne akvarelu, kresbe a monumentálnej tvorbe, ktorú reprezentujú početné art protisy, vznikajúce najmä v priebehu osemdesiatych a deväťdesiatych rokov. Mäkké línie prírodných tvarov inšpirované prírodou, náznaky krajín, ktoré môžeme v bohatých hlbokých tónoch sýtej červenej, hnedej, modrej a žltej len tušiť, sa stali poznávacím znakom autorovho rukopisu. Nenápadný, no permanentný posun v autorovom výtvarnom myslení najviditeľnejšie prebieha prostredníctvom akvarelu a krajiny, techniky a témy, ktorým sa ako jeden z mála slovenských umelcov systematicky dlhodobo venuje. Východiskom pre súčasné abstraktné, organicky pôsobiace krajiny a kompozície vznikajúce v priebehu posledných desiatich rokov, sa stali reálne záznamy prírody a krajinárskych motívov. Kombinácia monotypie, kresby a maľby – spojenie náhody a cieleného umelcovho zásahu (doplňovaním, uberaním, kolorovaním) prebúdza v mysli pozorovateľa aktívnu spoluúčasť v tvorivom procese.

Samostatnú kapitolu tvorby Pavla Mušku tvorí popri krajine ďalšia klasická téma dejín umenia – portrét,  ktorý v autorovom poňatí poskytuje priestor najodvážnejším výtvarným i technickým experimentom. Svoj záujem od začiatku sústreďuje na svojich najbližších, najmä manželku a dcéru.

Popri kultivovanom realizme a tradičnej technike olejomaľby, ktorým sa v osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch programovo venuje, začína v rovnakom období experimentovať s fotografiou. S odstupom času sa vracia k starším civilným fotografiám svojich blízkych, ktoré multiplikáciou a maliarskymi zásahmi získavajú nové významové vzťahy. Odlišný spôsob vnímania predstavujú veľkoformátové čiernobiele psychologické portréty, zrkadliace prežité osudy svojich nositeľov. Silu ich výpovede i dojem dočasnosti existencie maximalizuje autor opäť výrazným maliarskym gestom. Logickým posunom sa stávajú digitálne upravované fotografie, experimenty s farbou, digitálnou tlačou v kombinácii s maľbou. Jednotlivé vrstvy plôch  expresívnych farieb prekrývajú fotografický portrét, ktorý tak získava viacero významových i estetických rovín.

Zjednocujúcim motívom zdanlivo veľmi rozdielnych polôh výtvarného prejavu a zároveň samotnou podstatou tvorby sa stalo autorovo hľadanie vyjadrenia nepretržitých dejov premeny, rastu, zrodu a zániku.

Sám autor o svojej tvorbe píše : „Moja tvorba je špirála, ktorá vzostupne osciluje, a teda sa aj neustále vracia k protikladom, akými sú:  človek – krajina, detail – celok, rozum – pocit, voľnosť – prísnosť, mnohofarebnosť – jednofarebnosť,  realita – abstrakcia.“

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk