Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

1. október 2012 Medzinárodný deň starších

Publikované: 27. 09. 2012 10:49

Ilustračný obrázokEurópska komisia vyhlásila rok 2012 ako Európsky rok aktívneho stárnutia a solidarity medzi generáciami, počas ktorého je možné vyzdvihnúť výhody aktívneho stárnutia a jeho prínosy medzigeneračnej solidarite. Východiskom pre vyhlásenie európskeho roku 2012 bolo rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 940/2011/EÚ zo 14. septembra.

Vďaka sústavnému zvyšovaniu priemerného veku sa v našich spoločnostiach výrazne zvyšuje počet starých osôb (+17,1% v rokoch 2005 – 2010, + 57,1% v rokoch 
2010 – 2030). Vzhľadom na rastúci podiel starších ľudí v Európe je dnes viac než kedykoľvek predtým dôležité podporovať zdravé stárnutie. Zdravé stárnutie môže prispieť k zvýšenej účasti starších osôb na trhu práce, môže im umožniť byť v spoločnosti dlhšie aktívni, môže zlepšiť individuálnu kvalitu ich života a obmedziť tlak na systémy zdravotnej a sociálnej starostlivosti.

Súčasná rodina je poznamenaná 4 základnými skutočnosťami: znížením stability manželských zväzkov so znížením sobášnosti a zvýšením rozvodovosti, úbytkom detí v rodine, rozpadom viacgeneračného spolužitia, znížením úmrtnosti a predlžovaním veku človeka. Ak si rodina neplní svoju podpornú funkciu voči svojím príslušníkom, vzniká dysfunkcia rodiny. Dysfunkcia rodiny patrí medzi geriatrické syndrómy. Jedným zo závažných známok dysfunkcie rodiny je týranie starých ľudí. Významným rizikovým faktorom je sociálna izolácia. Pritom pre starých ľudí je veľmi dôležité zotrvať čo najdlhšie vo vlastnej domácnosti, v prostredí, ktoré poznajú a vedia sa v ňom orientovať a tiež majú v blízkosti priateľov a známych.

Stárnutie prináša so sebou aj problém generačný. A pri tom pre kvalitu života každej generácie sú dôležité pozitívne medzigeneračné vzťahy, solidarita medzi generáciami. Dobré vzťahy sú účinnou prevenciou ageizmu, čiže negatívnych predstáv a predsudkov voči seniorom.

Preto 1. októbra 2012 pri príležitosti tohto dňa pozývame všetky generácie našej populácie na „Deň otvorených dverí,“ ktorý sa bude konať v ambulacii Poradne zdravia na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci (zelená budova na parkovisku pri nemocnici na 2. poschodí) v čase od 7,30 hod. do 10,30 hod. Záujemcovia budú mať možnosť zadarmo si zmerať tlak krvi, cholesterol, glukózu, triacylglyceridy, HDL a LDL cholesterol, antropometrické ukazovatele, fajčiari si môžu nechať premerať oxid uhoľnatý vo vydychovanom vzduchu, a iné. Na vyšetrenie je potrebné prísť nalačno.

Pripravilo Oddelenie podpory zdravia, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk