Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

14.10.2011 zasadala Mestská rada v Čadci

Publikované: 14. 10. 2011 13:20

V piatok 14. októbra  2011 sa uskutočnilo rokovanie Mestskej rady v Čadci. Prítomní členovia rady - poslanci, prijali k programu rokovania nasledujúce závery:

Odporučili MZ Mesta Čadca schváliť Návrh Doplnku č. 1 VZN Mesta Čadca č. 80/2008 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca. Zmena sa týka termínu konania zápisu detí. Z posledného týždňa mesiaca január sa presúva zápis na prvý týždeň mesiaca február, v dňoch pondelok až piatok, pričom konkrétny termín v tomto týždni si určí manažment školy.

Odporučili MZ Mesta Čadca schváliť vykonávanie zimnej údržby v zimnom období 2011/2012 podľa predloženého Mestského operačného plánu. Prítomných členov rady pri tomto bode informoval aj riaditeľ MPS Čadca Ing. Peter Lariš o stave posypových materiálov, ktoré sú zabezpečené už v terajšom čase.

Tradičné body Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností a bod Rôzne ukončili program rokovania Mestskej rady.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk