Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

16. februára 2012 zasadalo Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca

Publikované: 17. 02. 2012 09:44

Mestské zastupiteľstvo v Čadci sa zišlo vo štvrtok 16. februára 2012 v tomto roku už po druhýkrát a v navrhovanom programe čakalo poslancov celkom 18 bodov.

Po schválení základných procedurálnych náležitostí poslancami, ako schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov a určenie zapisovateľa, poslanci pristúpili k jednotlivým bodom rokovania, z ktorých vyberáme:

Rady škôl pri MŠ Čadca- Milošová a ZŠ Čadca- Milošová budú mať nových zástupcov zriaďovateľa

Mestské zastupiteľstvo (MZ) v Čadci schválilo návrh na doplnenie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri MŠ Čadca Milošová Ing. Františka Prívaru a do Rady školy pri ZŠ Milošová u Prívary JUDr. Jozefa Pajera.

Schvaľovanie dotácií športovým klubom a kultúrnym inštitúciám v meste Čadca

Poslanci mestského zastupiteľstva schvaľovali dotácie na rok 2012 športovým klubom a inštitúciám v meste Čadca. Suma vo výške 31 000 € bola prerozdelená na činnosť športových klubov v meste Čadca a suma 14 000 € na činnosť kultúrnych inštitúcií, občianskych združení, neziskových organizácií, spolkov a iných subjektov so sídlom v Čadci.

Nový sekretár Komisie mládeže a športu pri MZ Čadca

Poslanci MZ v Čadci vzali na vedomie písomné vzdanie sa Mgr. Mariána Kráľa funkcie sekretára Komisie mládeže a športu pri MZ Čadca z dôvodu zmeny jeho pracovného zaradenia a určilo nového sekretára uvedenej komisie- Mgr. Mariána Fúrika, vedúceho oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu MsÚ Čadca.

Manželom Amálii a Pavlovi Kužmovcom, vedúcim DFS Kelčovan, bude udelené najvyššie ocenenie Mesta Čadca

Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh na udelenie najvyššieho ocenenia Mesta Čadca- Čestné občianstvo Mesta Čadca v zmysle Štatútu Mesta Čadca, manželom Amálii a Pavlovi Kužmovcom, umeleckým vedúcim DFS Kelčovan. Ocenenie bude udelené pri príležitosti 40. výročia založenia súboru, ako vyjadrenie úcty a poďakovania za mimoriadne zásluhy v oblasti rozvoja kultúry Mesta Čadca, vynikajúcu reprezentáciu a šírenie dobrého mena Mesta Čadca doma i vo svete.

Mesto Čadca bude spoluzakladajúcim členom oblastnej organizácie cestovného ruchu na Kysuciach

Poslanci MZ v Čadci schválili, aby Mesto Čadca spolu s ďalšími obcami a s podnikateľskými subjektmi založilo oblastnú organizáciu cestovného ruchu v zmysle zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a stalo sa členom uvedenej oblastnej organizácie cestovného ruchu.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk