Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

16. februára 2012 zasadalo Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca

Publikované: 17. 02. 2012 09:44

Mestské zastupiteľstvo v Čadci sa zišlo vo štvrtok 16. februára 2012 v tomto roku už po druhýkrát a v navrhovanom programe čakalo poslancov celkom 18 bodov.

Po schválení základných procedurálnych náležitostí poslancami, ako schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov a určenie zapisovateľa, poslanci pristúpili k jednotlivým bodom rokovania, z ktorých vyberáme:

Rady škôl pri MŠ Čadca- Milošová a ZŠ Čadca- Milošová budú mať nových zástupcov zriaďovateľa

Mestské zastupiteľstvo (MZ) v Čadci schválilo návrh na doplnenie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri MŠ Čadca Milošová Ing. Františka Prívaru a do Rady školy pri ZŠ Milošová u Prívary JUDr. Jozefa Pajera.

Schvaľovanie dotácií športovým klubom a kultúrnym inštitúciám v meste Čadca

Poslanci mestského zastupiteľstva schvaľovali dotácie na rok 2012 športovým klubom a inštitúciám v meste Čadca. Suma vo výške 31 000 € bola prerozdelená na činnosť športových klubov v meste Čadca a suma 14 000 € na činnosť kultúrnych inštitúcií, občianskych združení, neziskových organizácií, spolkov a iných subjektov so sídlom v Čadci.

Nový sekretár Komisie mládeže a športu pri MZ Čadca

Poslanci MZ v Čadci vzali na vedomie písomné vzdanie sa Mgr. Mariána Kráľa funkcie sekretára Komisie mládeže a športu pri MZ Čadca z dôvodu zmeny jeho pracovného zaradenia a určilo nového sekretára uvedenej komisie- Mgr. Mariána Fúrika, vedúceho oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu MsÚ Čadca.

Manželom Amálii a Pavlovi Kužmovcom, vedúcim DFS Kelčovan, bude udelené najvyššie ocenenie Mesta Čadca

Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh na udelenie najvyššieho ocenenia Mesta Čadca- Čestné občianstvo Mesta Čadca v zmysle Štatútu Mesta Čadca, manželom Amálii a Pavlovi Kužmovcom, umeleckým vedúcim DFS Kelčovan. Ocenenie bude udelené pri príležitosti 40. výročia založenia súboru, ako vyjadrenie úcty a poďakovania za mimoriadne zásluhy v oblasti rozvoja kultúry Mesta Čadca, vynikajúcu reprezentáciu a šírenie dobrého mena Mesta Čadca doma i vo svete.

Mesto Čadca bude spoluzakladajúcim členom oblastnej organizácie cestovného ruchu na Kysuciach

Poslanci MZ v Čadci schválili, aby Mesto Čadca spolu s ďalšími obcami a s podnikateľskými subjektmi založilo oblastnú organizáciu cestovného ruchu v zmysle zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a stalo sa členom uvedenej oblastnej organizácie cestovného ruchu.

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk