Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

18. júna 2012 zasadala Mestská rada Mesta Čadca

Publikované: 18. 06. 2012 10:35

V pondelok 18. júna 2012 sa uskutočnilo  rokovanie Mestskej rady Mesta Čadca (MR). Po otvorení a schválení programu rokovania, overovateľov zápisnice a zapisovateľa, pristúpili prítomní členovia MR k jednotlivým bodom rokovania, ktorých obsahom bolo:

  • Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností, ktoré vznikli na území mesta Čadca. Predmetný návrh MR prerokovala a odporučila ho Mestskému zastupiteľstvu Mesta Čadca (MZ) schváliť.
  • Návrh na udelenie ocenení - Cena Mesta Čadca, Cena primátora Mesta Čadca v roku 2012 prerokovala MR a odporučila MZ schváliť návrh na udelenie Ceny Mesta Čadca MUDr. Jozefovi Kanabovi, MUDr. Věre Kufovej a Eve Matysovej a Ceny primátora mesta Čadca Ing. Miroslavovi Janíkovi, MUDr. Petrovi Szegymu a Rastislavovi Hajnošovi v zmysle Štatútu Mesta Čadca.
  • Informatívnu správu o príprave Bartolomejského jarmoku a 8. ročníka festivalu Drôtománia Čadca 2012 predložila prítomným členom MR Mgr. Katarína Šulganová. MR prerokovala predloženú správu a odporučila ju prerokovať i na najbližšom zasadnutí MZ.
  • Body Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností a Rôzne, ktoré boli prerokované v MR, ukončili pondelkové zasadnutie MR.
Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk