Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

21. september 2013 Svetový deň Alzheimerovej choroby

Publikované: 20. 09. 2013 11:46

Tak ako po iné roky, aj tento rok si desiatky krajín celého sveta, vrátane Slovenskej republiky, pripomínajú dňa 21.setembra Svetový deň Alzheimerovej choroby. Alzheimerova choroba predstavuje nielen veľký zdravotný, ale tiež veľký celospoločenský problém, pretoža sa netýka len postihnutých, ale aj ich rodinných príslušníkov a opatrovateľov, ktorí sa o postihnutých starajú. Starostlivosť o pacientov trpiacich rôznymi formami demencie je veľmi náročná.

Alzheimerova choroba predstavuje degenratívne ochorenie mozgu. Je najčastejšou formou demencie a na Slovensku trpí týmto ochorením viac ako 50-tisíc ľudí. Počet pacientov s ochorením rastie s pribudajúcimi rokmi, čiže môžeme povedať, že vek je najrizikovejším faktorom vzniku a rozvoja Alzheimerovej choroby a výskyt ochorenia je spojený so starnutím populácie. Podľa štatistík, každý dvadsiaty človek nad 65 rokov trpí určitou formou demencie, po 80. roku je to každý piaty človek. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa zaraďuje medzi desať hlavných smrteľných ochoreni.

Ako sme už vyššie spomínali, k hlavným rizikovým faktorom rozvoja Alzheimerovej choroby patrí najmä vek. K ďalším rizikovým faktorom patrí pohlavie (u žien je zaznamenaný vyšší výskyt ochorenia v porovnaní s mužskou populáciou), ďalej pozitívna rodinná anamnéza (výskyt ochorenia v rodine), úrazy hlavy, prípadne poruchy prekrvenia mozgu, tiež vysoká hladina cholesterolu a hypertenzia.

Ochorenie spočiatku začína nenápadne, pozvoľne a jej rozvoj trvá niekoľko rokov, niekedy až niekoľko desaťročí. Medzi prvé príznaky tohto ochorenia patrí zhoršovanie pamäti, zabúdanie nedávnych udalostí, mien, neschopnosť rozpoznávať známe miesta a neschopnosť orientovať sa v čase. Je však veľmi dôležité vedieť správne rozoznať príznaky ochorenia od bežného zabúdania.

Alzheimerova choroba sa zaraďuje medzi nevyliečiteľné choroby, avšak skorým rozpoznaním príznakov, správnou medikamentóznou liečbou a tiež aktiváciou chorého sa dajú príznaky ochorenia zmierniť a tým aj spomaliť jej rozvoj.  V súčasnosti sa za jeden z hlavných preventívnych opatrení a tiež za prostriedok, ktorý zabraňuje predčasnému starnutiu mozgu, považuje tréning pamäti. Takýto tréning si jednoducho môžeme vykonať aj doma v obývačke, a to lúštením krížoviek, sudoku, čítaním kníh, hraním vedomostných, ale aj iných spoločenských hier, ako napríklad jednoduché a všetkým dobre známe PEXESO.

Pokiaľ chceme zabrániť vzniku a rozvoju tohto často sa vyskytujúceho ochorenia, mali  by sme  viesť aktívny život, nemali by sme nechať náš mozog zlenivieť. Je teda potrebné viesť náš mozog k činnosti, až potom si budeme môcť povedať, že sme pre svoje zdravie urobili maximum.

Zdroj: Slovenská Alzheimerova spoločnosť, Nadácia MEMORY

Pripravilo: Oddelenie podpory zdravia, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk