Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

21. september – Svetový deň Alzheimerovej choroby

Publikované: 21. 09. 2012 12:18

Logo svetového dňa alzheimerovej chorobyAlzheimerova choroba je označovaná ako tichá epidémia. Ide o postupné degeneratívne ochorenie mozgového tkaniva, ktoré nesie meno podľa nemeckého psychiatra a neuropatológa Aloisa Alzheimera (1864-1915). Na začiatku 20. storočia skúmal mozog starších ľudí s demenciou. V roku 1906 popísal prvýkrát anatomické poruchy, ktoré pozoroval na mozgu 51-ročnej pacientky. Bola postihnutá nielen demenciou, ale trpela aj halucináciami a poruchami orientácie. V roku 1911 Alzheimer konštatoval rovnaké príznaky aj na ďalšej pacientke. Toto ochorenie postihuje predovšetkým tie časti mozgu, ktoré sú dôležité pre pamäť, myslenie a rozumové schopnosti, čiže k jej prejavom patria poruchy pamäte, jazykových a rečových schopností, narušenie zrakovej i priestorovej orientácie, poruchy intelektuálnych funkcií, zmeny osobnosti, poruchy spánku, či depresívne až úzkostné nálady. Vyskytuje sa prevažne v populácii vekovo starších ľudí.  Alzheimerova choroba sa ešte stále nedá vyliečiť, aj keď už odborníci vedia spomaliť jej vývoj. Popri farmakologickej liečbe sa využívajú i psychoterapeutické postupy a tréning psychických funkcií a rôznych zručností.

Od roku 1994 si každý rok desiatky krajín sveta, medzi nimi aj Slovensko, pripomínajú 
21. september ako „Svetový deň Alzheimerovej choroby“ ako príležitosť na zvýšenie povedomia o tejto chorobe a potrebe vzdelávania, pomoci a výskumu. Demencia Alzheimerovho typu patrí podľa WHO medzi desať hlavných ochorení, ktoré budú s prehlbujúcim sa stárnutím obyvateľstva v blízkej budúcnosti ohrozovať zdravie a život ľudí. Podľa štatistík Alzheimerova choroba je štvrtou najčastejšou príčinou úmrtí. Odborníci odhadujú, že ňou trpí každý desiaty človek vo veku nad 65 rokov a približne každý druhý človek starší ako 85 rokov. Na celom svete trpí týmto ochorením asi 35 miliónov ľudí. Na Slovensku je postihnutých ochorením okolo 50 tisíc pacientov. S prehlbujúcim sa stárnutím obyvateľstva riziko vzniku tohto ochorenia rastie. O pacientov sa starajú najmä rodinní príslušníci, pretože kapacity inštitucionálnej alebo organizovanej domácej ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti nie sú dostatočné. Alzheimerova choroba je v súčasnosti považovaná za vážny sociálny, zdravotnícky a spoločenský problém, ktorý sa dotýka nielen samotných chorých, ale aj ich blízkych a príbuzných, na ktorých dopadá psychická a ekonomická záťaž vyplývajúca z permanentnej starostlivosti, ktorú takto postihnutí ľudia vyžadujú.

Pravdepodobným pôvodcom Alzheimerovej choroby je proteín tau. Jeden z popredných odborníkov na Alzheimerovu chorobu na svete, Michal Novák z Neuroimunologického ústavu SAV  v roku 1993 ako vedúci tímu na univerzite v Cambridgei objavil molekulovú podstatu zlyhania tau proteínu pri tomto ochorení. Zistil, že tau proteín pri Alzheimerovej chorobe zmení svoju štruktúru a tým i funkciu a začne komunikovať s celým radom nesprávnych bielkovín. Okrem toho blokuje aj "svojich zdravých bratov," čo má za následok vážne poruchy pamäti.

Predstava vo verejnosti je obvykle taká, že človek s Alzheimerovou chorobou je niekto, kto stráca svoje veci, nespoznáva najbližších, blúdi, nevie nájsť cestu domov a pod. Pomoc pre neho neexistuje, pretože ide o nevyliečiteľné ochorenie a potrebná je predovšetkým opatera. S takýmto poznaním a postojom sa stretávame u laickej, a bohužiaľ často i odbornej  verejnosti. A tak pacienti, ale aj ich príbuzní a opatrovatelia, sú často ponechaní sami na seba, na svoje intuitívne rozhodnutia.

Na európskej úrovni sa touto problematikou zaoberá mimovládna organizácia Alzheimer Europe (AE), ktorej partnerom je aj Slovenská Alzheimerova spoločnosť. Cieľom AE je zlepšiť starostlivosť a liečbu pacientov. Z dlhodobého hľadiska sa AE chce stať koordinačným a informačným centrom pre všetky organizácie v Európe, ktoré sú aktívne v tejto oblasti. Na Slovensku sa problematikou Alzheimerovej choroby zaoberá napríklad nezisková organizácia Nadácia Memory a jej Centrum Memory, založená v roku 1994. Ďalej sa danej problematike venuje občianske združenie Slovenská Alzheimerova spoločnosť, či Neuroimunologický ústav SAV. Tieto organizácie podnecujú k fyzickej aj psychickej aktivite, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou terapie a zároveň aj prevencie, a to najmä tréningy pamäti.

Zdroj: WHO

Pripravilo: 
Oddelenie Podpory zdravia, 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk