Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

22. marec 2013 Svetový deň vody

Publikované: 18. 03. 2013 15:30

Rok 2013 vyhlásila Organizácia spojených národov za "Medzinárodný rok vodnej spolupráce". Spolupráca v oblasti vody je aj ústrednou témou tohtoročného Svetového dňa vody, ktorého cieľom je každoročne upozorňovať na stav vôd vo svete, aktuálne aj dlhodobé problémy súvisiace s vodou a potrebu spolupráce pri jej ochrane.

Voda je nevyhnutnou súčasťou nášho života. Je potrebná pre všetky životné deje. Je potrebná nie len pre živý organizmus a jeho pochody, ale tiež pre poľnohospodárstvo, priemyse, dopravu a tiež slúži na rekreačné účely.

Pri príležitosti tohto Svetového dňa bude Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci dňa 21.3.2013 poskytovať poradenské služby pre občanov v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody zo zdrojov využívaných na idividuálne a hromadné zásobovanie, úpravy pitnej vody, ochrany vodných zdrojov a ďalších problémov týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka a je zabezpečené bezplatné vyšetrenie kvality vody v ukazovateľoch DUSITANY a DUSIČNANY. Odborných pracovníkov RÚVZ so sídlom v Čadci môžete kontaktovať v uvedenej problematike osobne na 3.poschodí – Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia alebo telefonicky na tel.č.: 041/4302650-51 v čase 
od 7,30 hod. do 11,00 hod. Pre vyšetrenie kvality pitnej vody treba v tomto čase priniesť najmenej 0,5l vody v čistej, dobre vypláchnutej nádobe.

Pripravilo: Oddelenie podpory zdravia, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk