Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

27. januára 2012 zasadala Mestská rada Mesta Čadca

Publikované: 27. 01. 2012 11:46

V piatok 27. januára 2012 sa uskutočnilo prvé tohtoročné rokovanie Mestskej rady Mesta Čadca. Po otvorení a schválení programu rokovania, overovateľov zápisnice a zapisovateľa, pristúpili prítomní členovia MR k jednotlivým bodom rokovania, z ktorých vyberáme:

Mestská rada vzala na vedomie Správu o stave verejného poriadku v Meste Čadca za rok 2011. Správu prítomným predložil mjr. Mgr. František Linet. Okrem iného jej obsahom bolo i informovanie týkajúce sa problému túlavých, opustených a zabehnutých zvierat, ktorým sa členovia mestskej rady zaoberali podrobnejšie.

Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa do rád škôl prerokovali členovia mestskej rady a odporučili Mestskému zastupiteľstvu Mesta Čadca schváliť do Rady školy pri MŠ Čadca Milošová ako zástupcu Ing. Františka Prívaru a do Rady školy pri ZŠ Milošová u Prívary ako zástupcu JUDr. Jozefa Pajera.

Mestská rada prerokovala zámer Mesta Čadca založiť na území Kysúc spolu s ďalšími obcami a s podnikateľskými subjektmi oblastnú organizáciu cestovného ruchu v zmysle zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a stať sa členom uvedenej oblastnej organizácie cestovného ruchu a následne odporučila mestskému zastupiteľstvu predložený návrh schváliť.

Mestská rada odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh na udelenie najvyššieho ocenenia Mesta Čadca- Čestné občianstvo Mesta Čadca manželom Amálii a Pavlovi Kužmovcom, umeleckým vedúcim DFS Kelčovan. Ocenenie bude udelené pri príležitosti 40. výročia založenia súboru, ako vyjadrenie úcty a poďakovania za mimoriadne zásluhy v oblasti rozvoja kultúry Mesta Čadca, vynikajúcu reprezentáciu a šírenie dobrého mena Mesta Čadca doma i vo svete.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk