Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

7 dní v znamení snehovej kalamity

Publikované: 22. 02. 2012 16:36

Vo štvrtok 16. Februára 2012 o 7.00 hod vyhlásil primátor Mesta Čadca Ing. Milan Gura mimoriadnu situáciu v našom meste.

Po vyhlásení mimoriadnej situácie Mesto Čadca postupne prijalo opatrenia potrebné na vykonanie záchranných prác po snehovej kalamite na území mesta Čadca. Riadenie záchranných prác vykonával krízový štáb mesta.

V reakcii na aktuálny vývoj počasia a priebeh záchranných prác primátor mesta odporučil školám a školským zariadeniam v pôsobnosti mesta Čadca, aby boli dňa 17. februára (piatok) zatvorené. Krízový štáb rozhodol a preventívne zatvoril pre verejnosť športové haly a plaváreň z dôvodu enormného zaťaženia strešných konštrukcií na týchto objektoch. V pondelok po víkende sa opäť otvorili školy a školské zariadenia.

Na základe odporúčania krízového štábu boli zo strany mesta vyzývaní vlastníci nehnuteľností, aby monitorovali strechy svojich objektov a v prípade potreby ich odľahčovali od hromadiaceho sa snehu. V prípade potreby mohli požiadať o pomoc Mestský podnik služieb.

Mesto Čadca zmobilizovalo všetky dostupné sily a prostriedky mesta a taktiež boli povolané externé spoločnosti, ktoré sa zapojili do „boja“ so snehovou kalamitou. Nepretržite 24 hodín denne pracovalo takmer 25 ťažkých strojov a odvážalo sneh z mesta. Súčasne bola zabezpečovaná prejazdnosť komunikácií na území mesta prostredníctvom Mestského podniku služieb.

Krízový štáb mesta zasadal niekoľkokrát denne. Na zasadnutiach operatívne vyhodnocoval situáciu a prijímal navrhované opatrenia. 24 hodín boli členovia štábu v teréne a monitorovali situáciu.

Krízový štáb mesta nepretržite informoval Obvodný úrad Čadca o aktuálnej situácii v meste v spolupráci s ním koordinoval priebeh záchranných prác. Po vyhlásení mimoriadnej situácie Obvodným úradom mesto požiadalo o nasadenie ťažkej techniky Národnej diaľničnej spoločnosti, Ministerstva vnútra SR a Armády SR.

V sobotu 18. februára sa uskutočnilo výjazdové pracovné stretnutie premiérky Ivety Radičovej, za účasti ministrov Jána Figeľa a Daniela Lipšica s krízovým štábom na Obvodnom úrade v Čadci. Premiérka ubezpečila primátora mesta Čadca, že vláda urobí všetko čo je v jej silách, aby obyvateľom Čadce a celých Kysúc pomohla.

Na základe rozhodnutia premiérky do nášho mesta dorazila ďalšia technika a vojsko, ktoré sa zapojilo do odstraňovania snehu zo striech, kde hrozilo poškodenie nosnej konštrukcie.

V nedeľu ráno odstránili sneh zo škôlky na Horelici a následne sa presunuli na objekt športovej haly na Ulici športovcov. V Čadci výrazne pomohli snehové frézy, ktoré postupne sprístupňujú „odrezané“ osady v Čadci a okolí. Za túto pomoc si vláda určite zaslúži veľkú vďaku.

Krízový štáb obvodného úradu, na základe požiadaviek od iných štátnych a samosprávnych orgánov, požiadal mesto Čadca o poskytnutie pomoci pri odstraňovaní následkov živelnej udalosti. Na základe uvedených žiadostí mesto vykonalo záchranné práce na objektoch patriacich Žilinskému samosprávnemu kraju.

Kysuciam sa v čase mimoriadnej situácii nevyhol nešťastný prípad úmrtia priamo spojený so snehovou kalamitou. Taktiež na Milošovej sa pod ťarchou snehu na streche zrútil krov a podstatným spôsobom sa poškodil rodinný dom.

Počas víkendu sa situácia postupne stabilizovala aj vďaka skutočnosti, že prestala zrážková činnosť. Z centra mesta sa postupne presunuli stroje a ostatná technika na Horelicu a ďalšie prímestské časti.

V pondelok došlo k sprístupneniu cestných komunikácii v Milošovej časti u Kešňáka a v mestskej časti Vojty na Kyčere.

V priebehu utorka 21. 2. 2012 sa sprístupnili posledné osady a to Kyčera lazy a osada u Blažkov.

V stredu dňa 22.2.2012 o 7:00 hod. krízový štáb odvolal mimoriadnu situáciu v meste Čadca. Situácia je momentálne stabilizovaná.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk