Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Preventívno-bezpečnostné aktivity Mestskej polície Čadca počas letného obdobia

Publikované: 25. 05. 2011 14:16

S príchodom konca školského roka ako i počas celých letných prázdnin budú vykonávané cielené kontroly zamerané najmä na podávanie alkoholu osobám mladším ako 18 rokov.

Práve v súvislosti s porušovaním ustanovení tohto zákona  často dochádza k poškodzovaniu majetku mesta ako i majetku našich občanov, rušeniu nočného kľudu, vandalizmu a pod.   Väčšina týchto kriminálnych činov je pod vplyvom rôznych omamných látok.

Mestská polícia počas preventívnych akciíV neposlednom rade práca polície v nasledujúcom období bude smerovaná k realizácii projektu „susedská ochrana,“, ktorý realizujeme už niekoľko rokov. Tento projekt povzbudzuje občanov zvýšiť si vlastnú bezpečnosť bývania a to hlavne v dovolenkovom období, keď ostávajú byty a domy väčšinou prázdne. V projekte ide najmä o občiansku solidaritu susedov, vybudovanie si dobrých susedských vzťahov, povzbudenie participácie na správe ich majetku s cieľom zabrániť vandalizmu a neporiadku.

Do konca školského roka 2010/2011 realizujeme dopravnú výchovu na dopravnom ihrisku v Bukove pre všetkých žiakov našich škôl.

Ďalšie preventívne aktivity počas leta sa zameriavajú na  najviac ohrozené skupiny obyvateľstva nášho mesta ako  sú deti a mládež, ženy a dôchodcovia. Finančné prostriedky na realizáciu týchto aktivít sme získali na základe úspešného projektu z Rady vlády pre prevenciu kriminality.

Pre deti zo sociálne slabších rodín v Čadci pripravujeme dva vzdelávacie tábory  zamerané na   poskytnutie dôležitých informácií o prevencii kriminality, o trestno-právnej zodpovednosti, integráciu do adekvátnych rolí postihnutých, informácie o deklarácii práv dieťaťa, o ľudských právach  a pod., s cieľom  pozitívne ovplyvňovať ich postoje, na vytváranie zdravého životného štýlu a následné šírenie rovesníckej prevencie  na školách  a v komunitách v spolupráci s Mestskou políciou Čadca.

Prevencia násilia páchaného na ženách bude  založená na  propagačnej činnosti s cieľom zvyšovania povedomia spoločnosti o závažnosti a negatívnych dôsledkoch násilia páchaného ženách a propagácii nulovej tolerancie voči násiliu. Pre ženy sú pripravené letné bezplatné kurzy sebaobrany v našom meste.

Pre seniorov  sme pripravili informačné letáky a samolepky na dvere s tel. číslami na políciu s cieľom minimalizovať trestnú činnosť páchanú na starších ľuďoch, obmedziť možnosti podvodníkov väčšou informovanosťou seniorov.

mjr.Mgr.František Linet
náčelník MsP Čadca

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk