Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Bublina o rušení Horelickej školy spľasla

Publikované: 21. 01. 2015 14:00

Poplašnú správu je možno kvalifikovať ako trestný čin ....

Vážení rodičia !

Pozývam Vás na mimoriadne celoškolské rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 19.01.2015 o 16.30 hod. v budove základnej školy. Bod rokovania: zrušenie 2. stupňa a  presun žiakov na inú ZŠ.

riaditeľka školy

Oznámenie tohto znenia sa objavilo na web stránke ZŠ Horelica, ale aj na plagátoch a vyvolalo medzi rodičmi zdesenie.

Prečo daný stav vznikol a komu vyhovuje?

Pani riaditeľka si vo svojej horlivosti, ktorá je často zlým radcom, neoverila u primátora, či informácia o  rušení školy je pravdivá. Aj tu platí dvakrát meraj a  raz rež. Opak bol pravdou. Rušenie nemá oporu v  žiadnom rozhodnutí zriaďovateľa a  v plnom rozsahu tvrdenie riaditeľky bolo nepravdivé. Natíska sa otázka: Neboli to aj iné dôvody, ktoré možno tretiemu v  tejto hre vyhovovali? Buď naletela, alebo hrala hru, ktorá mala poškodiť meno primátora na verejnosti?  Odkiaľ mala riaditeľka neoverenú informáciu a  kto jej ju poskytol? Prečo nebol primátor v  tak závažnej veci pozvaný na rodičovské združenie, aby vysvetlil svoje stanovisko k danej veci? Niečo podobné sa opakovalo aj po komunálnych voľbách 2010. Vtedy tiež zaznievali šumy, že novozvolený primátor chce zrušiť školu na Horelici. Vtedy po nástupe do funkcie primátor M.Gura zvolal rodičov a  ubezpečil ich, že škola nebude zrušená a  sľub dodržal. A dnes znova ten istý scenár. Na mimoriadnom rodičovskom združení 19.1.2015 sa nepozvaný primátor postavil pred rodičov a  povedal pravdu. Škola na Horelici sa rušiť nebude.  Medzi zúčastnenými, ale aj ostatnou verejnosťou začali rezonovať otázky:

 

  • Komu bezdôvodné rozdúchavanie emócii na Horelici vyhovuje ?
  • Nemožno konanie riaditeľky a tých, ktorí správu šírili považovať za trestný čin ?
  • Nie sú žiaci braní ako rukojemníci tejto hry ?

 

Horlivosť, alebo kto bol zlým radcom ? 
Kľúčovým momentom pochybenia je konanie pani riaditeľky. Ak sa dozvedela správu o rušení školy, mala sa informovať priamo u primátora o jej pravdivosti. Malo nasledovať stretnutie s  primátorom a  až potom mala zvolať rodičovské združenie. A ak už zorganizovala rodičovské združenie mala pozvať aj primátora a príslušných zástupcov zriaďovateľa školy.

Riaditeľka dala najavo, že situáciu nemá pod kontrolou. Svojim správaním poškodila meno primátora, ale aj školy, ktorej je riaditeľkou.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk