Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Čadca má novú mestskú radu i komisie. Radia primátorovi a zastupiteľstvu

Publikované: 23. 01. 2015 14:00

Obe skupiny (mestská rada i komisie) pracujú ako poradné orgány, ktorých úlohou je posúdiť a vyhodnotiť návrhy prichádzajúce z aparátu mesta. Debata o návrhoch je predprípravou k neskoršiemu prerokovaniu a schváleniu tém v mestskom parlamente. Ide preto o dôležité  poradné orgány, ktorých stanovisko  ovplyvňuje hlavnú agendu v mestskom zastupiteľstve.

Po posledných komunálnych voľbách poslanci schválili nové zloženie obidivoch poradných skupín. Komisie majú po novom 11 členov z pôvodných 15.  V novom volebnom období bude naďalej pracovať 12 komisií podľa odborného zamerania:

 

 • finančná komisia
 • komisia pre podnikateľskú činnosť
 • komisia výstavby a územného plánovania
 • komisia dopravy
 • komisia životného prostredia
 • komisia školstva
 • komisia mládeže a športu
 • komisia sociálna, zdravotná a bytová
 • komisia pre prevenciu protispoločenskej činnosti
 • komisia kultúry
 • komisia cestovného ruchu
 • komisia na ochranu verejného záujmu

 

Mestská rada bude pracovať v nasledovnom zložení: František Prívara, Marcel Šulo, Jaroslav Velička, Jozef Pajer, Ján Drobil, Michal Duraj, Vladimír Malík a Anna Korduliaková.

Mestskú radu i komisie schvaľuje zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Jej členov môže mestské zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Spôsob volieb upravuje rokovací poriadok mestského zastupiteľstva. Rokovanie rady zvoláva primátor podľa potreby. Obidve skupiny sa stretávajú minimálne raz za tri mesiace.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk