Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Celonárodná kampaň „Deň zodpovednosti“ - škodlivé účinky alkoholu na zdravie

Publikované: 28. 06. 2013 11:30

Alkohol, ktorý patrí medzi najčastejší rizikový faktor úmrtia a poškodenia zdravia v populácii, priamo ovplyvňuje kognitívne funkcie, znižuje sebaovládanie, zvyšuje emotívnosť, impulzívnosť, sebavedomie a agresivitu. Podľa zistení SZO sa nadmerné pitie podieľa na vzniku viac ako 60 chorôb a poškodení zdravia. Nezanedbateľné sú tiež sociálne poškodenia zapríčinené nadmerným pitím – disharmonické rodiny, znížený pracovný výkon, strata práce, spoločenské konflikty a priestupky.

Vplyvom škodlivého užívania alkoholu vznikajú akútne a chronické ochorenia, pri ktorých je alkohol hlavnou alebo spolupodieľajúcou sa príčinou. Medzi akútne ochorenia, pri ktorých je alkohol hlavnou príčinou ich vzniku, sa zaraďujú: akútna alkoholická psychóza, otrava alkoholom a otrava metylalkoholom. Medzi chronické ochorenia, pri ktorých je alkohol hlavnou príčinou ich vzniku, patria: organické poškodenie centrálneho nervového systému, alkoholická polyneuropatia, alkoholická myopatia, alkoholická kardiomyopatia, alkoholická gastritída, alkoholická hepatopatia a chronická pankreatída. Medzi akútne poškodenia zdravia, na ktorých sa alkohol spolupodieľa, patria: úrazy pri nehodách v doprave, utopenie, vdýchnutie žalúdkových zvratkov, úmyselné sebapoškodzovanie, samovražedný pokus, poranenia po napadnutí inou osobou. Medzi chronické ochorenia, na ktorých vzniku sa alkohol spolupodieľa zaraďujeme: rakovinu pier, ústnej dutiny a pažeráka, rakovinu konečníka, rakovinu hltana, diabetes mellitus (typ II.), hypertenznú chorobu, srdcové arytmie, ischemickú mozgovú príhodu, rakovinu hrubého čreva, rakovinu pečene, rakovinu prsníka, epilepsiu, ischemickú chorobu srdca, varixy pažeráka a spontánny potrat.

V minulosti nebola závislosť od alkoholu považovaná za duševné ochorenie. Bola vnímaná prevažne ako porucha správania súvisiaca s charakterom osobnosti. Už dlhšie obdobie rokov je však považovaná za ochorenie a ako taká je zaradená aj do oficiálnej MKCH s označením F10 - poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu. Nadmerné užívanie alkoholu prispieva k zvýšenej návštevnosti psychiatrických zariadení a zvýšeniu počtu návštev s diagnózou F10 spojenou s psychiatrickými chorobami. Počet osôb vyšetrených prvý krát na poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu v psychiatrických ambulanciách sa jednoznačne zvyšuje u mužov, a je podstatne vyšší ako u žien za obdobie rokov 2006 – 2011.

V súčasnosti sa koncentruje pozornosť aj na spotrebu alkoholu počas jedného posedenia tzv. nárazové pitie (bringedrinking). Je to nestriedme pitie definované ako 5 a viac pohárikov na jedno posedenie. Podľa prieskumu EHIS z roku 2009 až 1,9 % Slovákov konzumovalo za posledných 12 mesiacov 6 a viac pohárov alkoholického nápoja na posedenie minimálne každý týždeň. Najvyššie percento populácie, ktorá takto hazardne konzumuje alkohol každý mesiac, patrí vekovej skupine 25 - 34 rokov. Na jedno posedenie 6 pohárov alkoholu nikdy nevypilo 15 % mužov aj žien.

Údaje z populačného prieskumu Národného monitorovacieho centra pre drogy v roku 2010 na vzorke vyše 4000 obyvateľov SR vo vekovej skupine 15 - 64 rokov, dokumentovali široko rozšírenú skúsenosť Slovákov s alkoholom (91 %, resp. 82,7 % v skupine mladých vo veku 15 – 24 rokov). Za posledný mesiac pripustilo konzumáciu alkoholu 60 % všetkých, resp. 52,6 % mladých. Minimálne raz týždenne konzumuje 5 a viac pohárov alkoholického nápoja 5,8 % mladých vo veku 15 - 24 rokov a 13,5 % minimálne raz mesačne. Potvrdil sa aj vzťah medzi nárazovým pitím a fajčením a nárazovým pitím a experimentovaním s nelegálnymi látkami. Na základe dodatočnej analýzy údajov z tohto populačného prieskumu a predchádzajúcimi prieskumami ÚV VM pri ŠÚ SR 1994 - 2006 sa vyprofilovali 2 rizikové skupiny osobitne ohrozené prokonzumnou klímou v spoločnosti, a to skupina mladých Bratislavčanov vo veku 15 - 24 rokov a druhou je mužská časť populácie.

V rámci tejto kampane bude prebiehať akcia s názvom „Deň zodpovednosti“ dňa 2.7.2013 v supermarkete Tempo Čadca a čase od 12,00 do 16,00 hod. Počas kampane budú pracovníčky RÚVZ so sídlom v Čadci merať záujemcom krvný tlak a tiež množstvo gama glutamyltransferázy v kapilárnej  krvi (GGT/GMT) prístrojom reflotron.

Súčasne v ten istý deň (2.7.2013) bude v 36 mestách Policajný zbor Slovenskej republiky zapojený do kampane prostredníctvom svojich dopravných hliadok. Dopravná hliadka bude kontrolovať vodičov, či dodržujú povolenú rýchlosť na cestách a či nie sú počas vedenia vozidla pod vplyvom alkoholických nápojov.

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Pripravilo: Oddelenie podpory zdravia, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk