Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Celoplošná deratizácia v meste

Publikované: 08. 10. 2015 14:00

Mesto Čadca začalo dňa 28.9 s deratizáciou verejných priestranstiev a budov vo vlastníctve mesta za účelom eliminácie výskytu živočíšnych škodcov (hlodavce, najmä potkany). Ide o každoročnú činnosť, ktorá tento rok potrvá do 30.10. 2015. Deratizáciu vykonávajú dvaja deratizéri v doprovode pracovníka MsÚ. Počas tohto obdobia dajú do každej diery, resp. nory prostriedok na likvidáciu hlodavcov. Podľa vyjadrenia referátu MsÚ je výskyt hlodavcov (najmä potkanov) omnoho vyšší ako minulý rok, čo pravdepodobne spôsobilo extrémne teplé leto. Na túto skutočnosť reagovali aj občania zvýšeným počtom telefonátov na MsÚ.

V prípade premnoženia môžu byť pôvodcami alebo šíriteľmi prenosných ochorení ľudí a zvierat, a teda ohrozovať verejné zdravie

V tejto súvislosti sú zároveň povinné fyzické osoby, podnikatelia a právnické osoby (správcovia bytov, správcovia kanalizácie, prevádzkovateľ skládky, atď.) podľa § 52 ods. 1 písm. j/ zákona č. 355/2007 zabezpečiť zamedzenie vzniku, šírenia a obmedzenia výskytu prenosných ochorení, dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov. Kontrolu uvedených činností u príslušných organizácií vykonáva Regionálny úrad verejného zdravotníctva.

V zmysle ust. § 10 ods. 1 písm. b/ zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách je ten, kto skladuje potraviny a zložky na ich výrobu, povinný zabezpečiť čistotu skladovacích priestorov a manipulačného zariadenia a vykonávanie dezinfekcie a deratizácie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

V záujme vyššej účinnosti je potrebné, aby všetky dotknuté organizácie vykonali deratizáciu v rovnakom termíne, ako mesto Čadca, pretože celoplošná deratizácia so zapojením všetkých subjektov je jediným efektívnym nástrojom, ako sa vyhnúť premnoženiu škodcov a problémom, ktoré s ním súvisia.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk