Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Čierne skládky v meste

Publikované: 29. 09. 2017 11:00

V súvislosti s opakovaným vznikom čiernych skládok objemného odpadu a stavebného odpadu umiestnených pri zberných nádobách bytových domov na území mesta Čadca,  Mesto Čadca upovedomuje verejnosť, že podľa podľa § 7 VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Čadca :

1. Mesto Čadca zabezpečuje dvakrát ročne zber objemných odpadov a oddelene vytriedených odpadov z domácnosti s obsahom škodlivých látok na celom území mesta, a to v jarnom a jesennom období. Harmonogram zberu je každoročne aktualizovaný a zverejňovaný na internetovej stránke mesta, v miestnej tlači, na úradnej tabuli a je prístupný v spoločnej úradovni na Mestskom úrade Čadca.

2. Objemné odpady a odpady z domácnosti s obsahom škodlivých látok musia byť vyložené pri zberných nádobách v deň zberu do 7.00 hod. podľa harmonogramu zberu. Mimo určeného zvozu je zakázané objemný odpad a  odpad z domácnosti s obsahom škodlivých látok ukladať k zbernej nádobe na komunálny odpad alebo iné verejné priestranstvo.

3. Mesto Čadca má zriadený zberný dvor, ktorého prevádzková doba je od 3. apríla do 30. novembra každý pracovný deň v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod a v sobotu od 8.00 hod. do 12.00 hod., do ktorého môžu občania bezplatne odovzdať objemné odpady a odpady z domácnosti s obsahom škodlivých látok a drobné stavebné odpady odplatne 1,50 € za 100 kg drobného stavebného odpadu.

Vytváraním čiernych skládok okolo zberných nádob sa občania dopúšťajú  porušenia zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a VZN č. 1/2016. V takýchto prípadoch  Mesto Čadca bude nútené zahájiť priestupkové konanie a v prípade, že pôvodca odpadu nebude zistený, odpad bude odvezený na náklady celého bytového domu, pri ktorom skládka vznikla.

Ilustračné foto

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk