Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Čo rieši komisia školstva, za čo zodpovedá komisia životného prostredia?

Publikované: 13. 03. 2015 11:25

Postupne predstavujeme prácu a zmysel komisií mestského zastupiteľstva v Čadci. Ich základnú zostavu tvoria mestskí poslanci doplnení odborníkmi z radu verejnosti. Skupina pracuje ako poradný orgán, stretáva sa aspoň raz za štvrť roka.

Komisia školstva

Jej predsedníčkou je poslankyňa Mária Badurová. Skupina rieši otázky školských rád, prípadné zlučovanie, rušenie škôl – racionalizáciu školstva, zaoberá sa finančnými prostriedkami pre školstvo - v prípade miest a obcí sú to kompetencie pre materské a základné školy. Podľa začínajúcej šéfky komisie a poslankyne, školstvo a výchovný systém je v kríze, tak ako je kríza v rodine. Do akej miery dokážu ovplyvniť tento stav poslanci – sama nevie, kladie si túto otázku a jej riešenie na ďalšie štyri roky.

Komisia životného prostredia

Predsedom je Jaroslav Velička.  Komisia rieši hlavne poriadok a čistotu ulíc a verejného priestranstva, zber a odvoz komunálneho odpadu - či už od právnických osôb alebo z domácností.  Taktiež budovanie oddychových zón a kultúrneho prostredia - najmä na sídliskách.  Samozrejme, že problematika životného prostredia je oveľa širšia.

Do budúcnosti je pre mesto citlivou otázkou poriadok a čistota mesta, s čím súvisí zber a odvoz. Zatiaľ máme za odpad jeden z najnižších poplatkov na osobu a rok v rámci celého Slovenska.  Radi by sme tento stav udržali aj do budúcnosti. Bude to však závisieť aj  na tom, ako sa podarí  zvýšiť  podiel triedeného odpadu.  Za minulý rok sme vytriedili už 15,98 % komodít ŽP oproti uskladnenému odpadu. Triedený zber chceme zvýšiť efektívnou propagáciou a prezentáciou - hlavne u podnikateľov a právnických osôb na území celého mesta. Taktiež v rámci projektov chceme vybudovať cyklotrasy a podporiť turistický ruch.

Jaroslav Velička vidí význam v komisiách, aj keď ide len o poradný orgán mesta. Hlavne v tom, že sa ich zasadaní môžu zúčastniť občania, ktorí majú odbornú spôsobilosť, prípadne skúsenosti v danej oblasti a môžu dať podnetné nápady na riešenie problémov. Na zasadaniach je dostatok času na živú diskusiu, čím sa ušetrí čas na rozhodovanie pri hlasovaní mestského zastupiteľstva. Práve nefunkčná komisia dáva priestor na prezentáciu často krát neodborných debát poslancov, ktorí často nie sú v problematike zbehlí.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk