Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Čo rieši sociálna, zdravotná a bytová komisia, za čo zodpovedá komisia mládeže a športu?

Publikované: 25. 03. 2015 10:30

Postupne predstavujeme prácu a zmysel komisií mestského zastupiteľstva v Čadci. Ich základnú zostavu tvoria mestskí poslanci doplnení odborníkmi z radu verejnosti. Skupina pracuje ako poradný orgán, stretáva sa aspoň raz za štvrť roka.

Komisia sociálna, bytová a zdravotná

Jej predsedníčkou je poslankyňa Anna Korduliaková. Skupina rieši predovšetkým otázky prideľovania mestských nájomných bytov. Taktiež rokuje a schvaľuje žiadosti o pridelenie bytu tých občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt v meste Čadca. Takúto žiadosť môže zaradiť primátor mesta do poradovníka čakateľov o pridelenie bytu až po schválení v komisii. Komisia rieši i všetky návrhy a zmeny týkajúce sa rozpočtu sociálnej oblasti.

Vo vlastníctve mesta je v súčasnosti 320 bytov v správe mesta, ktoré spravuje prostredníctvom príspevkovej organizácie – Dombyt Čadca. Momentálne riešime mesto predovšetkým efektívne spravovanie bytov a  znižovanie pohľadávok nájomníkov.

V rámci sociálnej oblasti je nateraz aktuálna otázka nového viacúčelového zariadenia pre seniorov, ktoré bude poskytovať tieto služby prednostne pre občanov Čadce. Dom seniorov je potrebné riadne vybaviť a materiálne dofinancovať, aby v plnej miere slúžilo klientom na poskytovanie individuálnej a skupinovej terapie a ďalšie voľno-časové aktivity. Aj naďalej mesto utvára podmienky na poskytovanie, rozširovanie a skvalitňovanie opatrovateľskej služby.

Komisia športu

Predsedom je Peter Strapáč.  Ako napísal, komisia sa zaoberá predovšetkým rozvojom športu, zlepšením jeho financovania, rozvojom športovej infraštruktúry. Výziev v oblasti športu je podľa Petra Strapáča veľa.  Problémom sú ale vždy finančné prostriedky. Čadca by si podľa neho zaslúžila kultúrnu športovú halu, lepšiu športovú infraštruktúru. Mnoho športovísk je v pôvodnom stave, poprípade prešli  len najnutnejšou rekonštrukciou. Je potrebné, aby športoviská pôsobili kultúrnym dojmom a poskytovali primeraný komfort nielen pre športovcov, ale aj pre divákov.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk