Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Čo rieši sociálna, zdravotná a bytová komisia, za čo zodpovedá komisia mládeže a športu?

Publikované: 25. 03. 2015 10:30

Postupne predstavujeme prácu a zmysel komisií mestského zastupiteľstva v Čadci. Ich základnú zostavu tvoria mestskí poslanci doplnení odborníkmi z radu verejnosti. Skupina pracuje ako poradný orgán, stretáva sa aspoň raz za štvrť roka.

Komisia sociálna, bytová a zdravotná

Jej predsedníčkou je poslankyňa Anna Korduliaková. Skupina rieši predovšetkým otázky prideľovania mestských nájomných bytov. Taktiež rokuje a schvaľuje žiadosti o pridelenie bytu tých občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt v meste Čadca. Takúto žiadosť môže zaradiť primátor mesta do poradovníka čakateľov o pridelenie bytu až po schválení v komisii. Komisia rieši i všetky návrhy a zmeny týkajúce sa rozpočtu sociálnej oblasti.

Vo vlastníctve mesta je v súčasnosti 320 bytov v správe mesta, ktoré spravuje prostredníctvom príspevkovej organizácie – Dombyt Čadca. Momentálne riešime mesto predovšetkým efektívne spravovanie bytov a  znižovanie pohľadávok nájomníkov.

V rámci sociálnej oblasti je nateraz aktuálna otázka nového viacúčelového zariadenia pre seniorov, ktoré bude poskytovať tieto služby prednostne pre občanov Čadce. Dom seniorov je potrebné riadne vybaviť a materiálne dofinancovať, aby v plnej miere slúžilo klientom na poskytovanie individuálnej a skupinovej terapie a ďalšie voľno-časové aktivity. Aj naďalej mesto utvára podmienky na poskytovanie, rozširovanie a skvalitňovanie opatrovateľskej služby.

Komisia športu

Predsedom je Peter Strapáč.  Ako napísal, komisia sa zaoberá predovšetkým rozvojom športu, zlepšením jeho financovania, rozvojom športovej infraštruktúry. Výziev v oblasti športu je podľa Petra Strapáča veľa.  Problémom sú ale vždy finančné prostriedky. Čadca by si podľa neho zaslúžila kultúrnu športovú halu, lepšiu športovú infraštruktúru. Mnoho športovísk je v pôvodnom stave, poprípade prešli  len najnutnejšou rekonštrukciou. Je potrebné, aby športoviská pôsobili kultúrnym dojmom a poskytovali primeraný komfort nielen pre športovcov, ale aj pre divákov.

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk