Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

ĎAKUJEME VÁM, UČITELIA

Publikované: 10. 04. 2018 15:21

Odo dňa narodenia Jana Amosa Komenského, osobnosť ktorého je neodmysliteľne spätá so sviatkom všetkých pedagógov, uplynulo 28. marca 426 rokov. Jeho myšlienky sú stále aktuálne a jeho presvedčenie, že najväčšou a najvýznamnejšou investíciou je investícia do vzdelania, nadobúda práve v týchto dňoch mimoriadne hlboký význam.

Už tradične pripravuje Mesto Čadca pri príležitosti Dňa učiteľov pre pedagógov mestských škôl a školských zariadení ako poďakovanie za ich prácu slávnostný program, v rámci ktorého si zaslúžilí učitelia preberajú ocenenia za svoju dlhoročnú pedagogickú prax, obetavosť a zásluhy o rozvoj školstva v Čadci. Tento sviatočný deň je aj peknou príležitosťou na stretnutia s bývalými kolegami – učiteľmi na dôchodku a vzájomné spomínanie na uplynulé školské roky, čo všetkým zúčastneným nepochybne veľmi dobre padne.

Počas oficiálnej časti programu si ďakovné listy a pamätné plakety z rúk primátora Ing. Milana Guru a vedúceho oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu PaedDr. Jána Poláka prevzali: Dana Švábiková (pedag. prax 35 rokov) z Materskej školy na ul. J. Kráľa, Veronika Podsklanová (42) z MŠ na ul. SNP, Mgr. Anna Dinisová (38) – riaditeľka ZŠ J. A. Komenského, Ing. Eva Gurová (26) – riaditeľka ZŠ s MŠ v Čadci –  Podzávoze, PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová (20) – riaditeľka ZŠ v Čadci – Milošovej, Viera Cyprichová (35) zo ZŠ J. A. Komenského, Mgr. Anna Tomašcová (28) zo ZŠ s MŠ v Čadci – Podzávoze, Mgr. Vlastimila Helešová (31) a Mgr. Vlasta Prengelová (26) zo ZŠ na ul. Rázusovej, Ing. Jozefína Huntošová (20) zo ZŠ na ul. M. R. Štefánika, Mgr. Peter Bytčanek (33) – riaditeľ na Základnej umeleckej škole J. Potočára, Mgr. Alena Gavlasová, Dis. art (26) – zástupkyňa riaditeľa zo ZUŠ J. Potočára, Mgr. Viliam Cabuk (26) zo ZUŠ na ul. M. R. Štefánika, Mgr. Ján Staník (21) z Centra voľného času v Čadci a pedagógovia na dôchodku – Mária Drobilová (37, pôsobila na MŠ na ul. Hurbanovej), Elene Vavricová (37, pôsobila na MŠ na ul. F. Kráľa), Gizela Pišteková (pôsobila na ZŠ s MŠ v Čadci – Podzávoze) a František Franek (pôsobil na ZŠ na Rázusovej ul.). Pani Alžbete Durajovej a p. Jozefe Hargašovej, ktoré pôsobili na ZŠ s MŠ v Čadci – Podzávoze budú ocenenia odovzdané dodatočne, nakoľko sa slávnosti nemohli zúčastniť. Oceneným pedagógom srdečne blahoželáme a prajem veľa šťastia a úspechov ďalšej práci.

Na pôde mesta je celkom 13 škôl a jedno školské zariadenie – z toho štyri základné školy (ul. M. R. Štefánika, ul. Komenského, ul. Rázusova, Milošová), dve základné školy s materskou školou (Horelica a Podzávoz), päť materských škôl (ul. J. Kráľa, ul. F. Kráľa, ul. Hurbanova, ul. SNP, Milošová), dve základné umelecké školy (ul. M. R. Štefánika, ul. Rázusova) a Centrum voľného času. Materské školy navštevuje viac než 700 detí, základné školy takmer 2 000 žiakov, základné umelecké školy bezmála 1600 chlapcov a dievčat. Rôzne záujmové útvary Centra voľného času v Čadci navštevuje viac než 2 000 detí. Deťom sa na všetkých úrovniach škôl venuje takmer 350 pedagógov.

A práve všetkým týmto obetavým a zanieteným učiteľom a učiteľkám, ako aj desiatkam nepedagogických zamestnancov, ktorí sa zodpovedne starajú o správu a plynulý chod škôl, patrí naše poďakovanie a úcta.

Súčasťou slávnostného popoludnia pre učiteľov, ktoré pripravili pracovníci Mesta Čadca a Domu kultúry v Čadci, bolo aj tematický kultúrny program nazvaný Pieseň môjho srdca – koncert z piesňovej tvorby slovenského hudobného skladateľa Gejzu Dusíka, v rámci ktorého sa pod vedením Adama Laša, Iriny Školníkovej a Petry Pallo predstavili pedagógovia a žiaci Základnej umeleckej školy na ul. M. R. Štefánika, členovia Kysuckého komorného orchestra, seniorskej speváckej skupiny Slnečnice a pohostinne aj dievčatá z tanečného odboru ZUŠ z Kysuckého Nového Mesta. Autorsky program pripravili pedagógovia uvedenej školy Viliama Cabuk a Ivona Greňo. Program sa u publika stretol s veľkým ohlasom a vyslúžil si záverečné standing ovation. Všetkým účinkujúcim ďakujeme za pekný a hodnotný umelecký zážitok.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk