Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Dáme spolu Šach – mat?

Publikované: 24. 09. 2014 09:30

V utorok 16.9.2014 sa mládež z Mládežníckeho parlamentu mesta Čadca stretla, aby zrealizovala projekt Dáme spolu Šach-mat?

Primárnou cieľovou skupinou malého projektového zámeru boli členovia MPMCA. Sekundárnu cieľovú skupinu tohto projektu tvorili mladí ľudia, deti, ale i ostatní obyvatelia i návštevníci mesta Čadca. Členovia MPMCA si účasťou na projekte overili svoje kompetencie a zistili ako prebieha projektový cyklus a zároveň sa vytvorili zaujímavé prvky, ktoré v našom meste chýbali ako dôležitý element rozvoja aktívneho oddychu v meste Čadca.

Hlavný organizátor projektu Marek Polák povedal:

,,V meste Čadca chýbali prvky, ktoré by dostatočne oslovili mladú, strednú a staršiu generáciu občanov zároveň. Mladí ľudia v dnešnej dobe nechodia do parkov a na námestia za účelom aktívneho oddychu. Mládež v meste Čadca vidieť iba večer, kedy sa chodia zabávať do podnikov, ktoré nerozvíjajú ich osobnosť a potenciál. Príčinou vzniku tohto problému je nevytvorenie prostredia a prvkov, ktoré by mohli využívať a tým rozvíjať svoju osobnosť a zmýšľanie. Šach je hra, ktorá formuje osobnosť a celkovú inteligenciu ľudí. Tento projekt rieši potrebu nedostatočnej podpory mládeže v rámci nedostatku príležitosti pre rozvoj ich osobnosti. Taktiež vnímame potrebu zatraktívniť takmer vyľudnený Palárikov park v Čadci, ktorý je súčasťou Palárikovho námestia. Tento priestor v minulosti obsadzovala budova Palárikovho domu, kde sa konali divadelné, prvé filmové predstavenia a spoločenské podujatia, a tým tomuto miestu prinavrátiť jeho význam. Vybudovaním prvkov aktívneho oddychu by sme naplnili potrebu vrátiť tomuto miestu aspoň z časti jeho pôvodný charakter.

V deň realizácie projektu sme sa stretli v zasadacej miestnosti Mestského úradu, kde som povedal svojím kolegom z Mládežníckeho parlamentu mesta Čadca viac o Národnom projekte Komprax a Slovenskom inštitúte mládeže Iuventa, pokračovali sme vyplnením Belbinovho dotazníka tímových rolí, pretože súčasťou projektu bolo aj zisťovanie, overovanie kompetencií a zručností, jednotlivých členov MPMCA. Po prezentácii sme sa presunuli na Palárikovo námestie, kde sme začali so zameriavaním, výkopom dier na obrubníky, dlažbu a miesta na usadenie šachových stolov.

Projekt sa mohol uskutočniť vďaka podpore Národného projektu Komprax – Kompetencie pre prax, Iuvente, Európskej únii, Operačnému programu vzdelávanie, Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ, Mesta Čadca, Ing. Milanovi Gurovi, Mládežníckemu parlamentu mesta Čadca, Mestskému podniku služieb, Kamenárstvu M+M Jarábek, ktorí nám venoval mramorové šachové tabule a stolárstvu Horeličan.

Ďakujeme všetkým, ktorí náš projekt podporili a pomohli nám tak naplniť ciele a hlavnú myšlienku projektu, ktorý bude prínosom pre naše mesto, šachistov, návštevníkov a obyvateľov Čadce. V najbližšej dobe chystáme šachový turnaj, kde si budete môcť zahrať šach s majstrami Slovenska, pre viac informácii o turnaji sledujte našu facebookovu stránku“.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk