Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Deň otvorených dverí na ZŠ s MŠ Podzávoz

Publikované: 13. 04. 2018 13:00

Dňa 22. marca sa na Základnej škole s materskou školou Podzávoz konal Deň otvorených dverí. Pri príležitosti tohto  nevšedného dňa si učitelia pripravili zaujímavé hodiny a aktivity. Za školské lavice zasadli žiaci našej základnej školy, ale aj pozvaní žiaci z Milošovej a taktiež rodičia a priatelia školy. Ústrednou témou bola voda. Prečo práve voda? Voda je nevyhnutná pre život človeka a jej hodnotu si pripomíname taktiež 22. marca.

Účastníci otvorených dverí

Prvé kroky plné očakávania smerovali do školskej knižnice, kde sme sa usilovali o vytvorenie pozitívneho vzťahu k čítaniu a k školskej knižnici. Žiakov privítalo divadelné stvárnenie ľudovej rozprávky Drevená krava, ktoré si nacvičili žiaci divadelného krúžku pod vedením pani učiteľky PaedDr. Ivany Kullovej Matiskovej. Po predstavení žiaci vytvorili skupiny a aktívne riešili pracovné listy zamerané na čítanie s porozumením. Úspešní riešitelia získali sladkú odmenu.

Dôležitosť a nevšednosť anglického jazyka predviedla pani učiteľka Mgr. Lucia Hulínová prostredníctvom zašifrovaných odkazov vo fľaši, ktoré žiaci lúštili. Slovnú zásobu si rozšírili pri rôznych interaktívnych cvičeniach. Tímovú prácu si žiaci vyskúšali pri skladaní puzzlí. Silu a zdravú súťaživosť si vyskúšali pri pexese. Pomocou obrázkov aktívne komunikovali a diskutovali o šetrení a hospodárení vody.

V odbornej učebni žiaci spoznávali čaro chémie predovšetkým prostredníctvom rôznych pokusov. Ústrednou témou zostala voda ako chemická zlúčenina. Žiaci preskúmali dlhú cestu kvapky vody do našich vodovodných kohútikov. Environmentálne hľadisko pozorovali na vzorke z rieky Kysuca. Zisťovali sme prítomnosť dusitanov, dusičnanov, fosforečnanov, ale aj amoniaku. Vedomosti si žiaci overili v kvíze, ktorý bol spracovaný do hry milionár. Ako odmenu pani učiteľka Mgr. Nikola Kubíková predviedla pokus s horiacou rukou, pri ktorom voda zohráva dôležitú úlohu chladiacej a hasiacej látky.

Moderná doba prináša zo sebou výdobytky vedy a techniky. Počítač a jeho funkcie sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Práve preto sme žiakov privítali v učebni informatiky, kde sa na začiatku vzdelávali o vode jej výskyte a využití pomocou prezentácie. Interaktívne cvičenia – kvízy, tajničky, pexeso – žiakov nadchli a hravou formou si mohli zasúťažiť a zároveň rozšíriť vedomosti. A že kreativite sa medze nekladú dokázala pani učiteľka Mgr. Silvia Kotyrová spojením výtvarnej výchovy s informatikou. Žiaci priložili ruku k dielu a vytvorili krásnu makety mraku a kvapiek pomocou výtvarnej techniky atrament.

Pevne veríme, že žiakov hodiny nadchli a s veľkou radosťou rozširujú nové poznatky, ktoré získali aj ďalej. Tešíme sa na ďalšie zaujímavé hodiny a predovšetkým na Vás šikovných a kreatívnych žiakov.

Mgr. Kubíková Nikola a kolektív ZŠ s MŠ Podzávoz – Čadca.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk