Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Detská dopravná súťaž pod názvom „S radosťou a bezpečne na bicykli “

Publikované: 19. 06. 2012 09:43

Vyhlasovateľ a usporiadateľ súťaže

MESTO ČADCA - Mestská polícia Čadca

Termín

22.6.2012 (piatok) o 10,00 hod.

Miesto

Dopravné ihrisko Bukov (cvičisko autoškoly Sinex)

Účastníci

Súťaž je vyhlásená pre žiakov 3. a 4. ročníkov základných škôl v meste Čadca. Zúčastniť sa môže max. 40 žiakov z každej školy. Žiaci budú súťažiť v skupinách po 5 žiakov.

Cieľ súťaže

 • motivovať a zvyšovať záujem žiakov o dopravnú výchovu,
 • overovať vedomosti a schopnosti detí – cyklistov a chodcov v uplatňovaní pravidiel cestnej premávky a v technike jazdy,
 • zvyšovať bezpečné správanie sa detí v cestnej premávke,
 • znižovať dopravnú nehodovosť naších detí.

Zabezpečenie súťaže

Výber žiakov a pedagogický dozor zabezpečuje každá ZŠ. Organizáciu celej súťaže, zabezpečenie bicyklov, ceny pre víťazov zabezpečuje Mestská polícia mesta Čadca v spolupráci s PZ SR Čadca, CVČ Čadca a Kultúrnym a informačným centrom Čadca.

Súťažné disciplíny

 • A - Teoretická časť: vedomosti z pravidiel cestnej premávky (zákon č. 315/1996 Z. z.)
 • B - Praktická časť: jazda zručnosti
 • C - Technická zručnosť

Popis disciplín

A. Teoretická časť: test z pravidiel cestnej premávky

Každý súťažiaci rieši samostatne testové otázky, ktoré pozostávajú z vedomostí z pravidiel cestnej premávky potrebných pre chodcov, cyklistov, dopravných značiek a riešenie dopravných situácií. Odporúčame zákon č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov: (§4, § 7,§ 8, § 13, § 14, §16, § 17, § 18, § 19, § 20, §21, § 22, § 25, § 28, § 40, § 42, § 43, mimoriadnu pozornosť venujte § 52, § 53, § 54, § 56).

Hodnotenie

Súťažný test obsahuje 10 otázok. Za každú správnu odpoveď získava 2 body.

B. Praktická časť: jazda zručnosti na bicykli

Jazda zručnosti spočíva v absolvovaní prejazdu jednotlivých prekážok prekážkovej dráhy, ktorá je postavená na ploche s hladkým pevným povrchom tak, aby nadväznosť na jednotlivé prekážky nesťažovala prejazd. Jazda zručnosti má byť absolvovaná plynule. Každý súťažiaci absolvuje jazdu jedenkrát. Čas sa nemeria. Trať bude zostavená z vybraných prekážok .

Hodnotenie

 • hodnotený je každý súťažiaci a každá prekážka samostatne,
 • hodnotí sa prideľovaním trestných bodov,
 • hodnotenie družstva je súčtom trestných bodov všetkých členov družstva,
 • víťazí družstvo, ktoré má najmenší počet trestných bodov.

Technická zručnosť

Poznanie základných častí bicykla. Bicykel je pristavený ku každému súťažnému družstvu a rozhodca dáva družstvu 3 otázky týkajúce sa základných častí bicykla. Za každú správnu odpoveď získava družstvo 3 body.

UPOZORNENIE: Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu termínu súťaže v prípade nepriaznivého počasia.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk