Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Publikované: 09. 03. 2019 16:00

Študujte u nás – lepšie sa uplatníte v praxi!

Vysoké školy predstavujú v každej krajine inštitúcie, v ktorých je sústredená najvyššia forma vzdelávania, vedy, výskumu a od ich kvality priamo závisí ďalší rozvoj spoločnosti. V duchu tejto filozofie si zakladatelia Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave predsavzali vybudovať na Slovensku takú vysokoškolskú inštitúciu, ktorá bude svojou vzdelávacou a vedecko-výskumnou činnosťou prispievať ku skvalitneniu správy vecí verejných a k zlepšovaniu kvality života a podnikania v regiónoch Slovenska.

Predstavy zakladateľov súkromnej vysokej školy nadobudli definitívnu podobu, keď vláda SR udelila škole štátny súhlas svojím uznesením č. 216 zo dňa 10. marca 2004. V tomto roku oslavuje VŠEMvs okrúhle 15. výročie založenia.

VŠEMvs počas svojej krátkej existencie získala práva udeľovať akademické tituly bakalár (Bc.), magister (Mgr.), (PhDr.) doktor filozofie v študijnom programe Verejná správa v študijnom odbore 3.3.5 Verejná správa a regionálny rozvoj a tiež v študijnom programe Malé a stredné podnikanie v študijnom odbore 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku. Atraktivitu študijných programov, vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu podporenú modernou budovou a špičkovými informačnými technológiami potvrdzuje trvale vysoký záujem uchádzačov o štúdium i počet úspešných absolventov.

Dôležitým krokom, ktorý VŠEMvs urobila, bolo zriadenie Miesta prvého kontaktu v okresnom meste Čadca v spolupráci s Mestom Čadca. VŠEMvs vytvorila podmienky pre štúdium mladým ľuďom a študentom stredných škôl nielen z regiónu Kysuce, ale aj širokému okoliu iných okresov a študentom z Českej republiky, ktorí sú študentmi VŠEMvs v Bratislave s možnosťou využívať konzultácie vybraných predmetov v MPK Čadca, ktoré je zriadené v priestoroch ZŠ J. A. Komenského. Ďakujeme bývalým primátorom a súčasnému primátorovi Ing. Milanovi Gurovi za veľmi dobrú spoluprácu pri vytváraní ďalších možností vysokoškolského štúdia pre študentov nášho regiónu Kysúc a širokého okolia pre štúdium na Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, MPK Čadca.

VŠEMvs je úspešnou tak vo vedecko-výskumnej činnosti, ako aj v Študentskej vedeckej a odbornej činnosti. Výsledky výskumných projektov sú publikované vo vlastných vedeckých časopisoch. Vysoká škola je zapojená do programu podpory mobility študentov i pedagógov, v ktorej sa využíva bilaterálna medzinárodná spolupráca s partnerskými vysokými školami a program Európskej únie ERASMUS a od roku 2014 aj ERASMUS PLUS.

Jedným z faktorov kvality vysokej školy je starostlivosť o študenta v oblasti telesnej kultúry. Katedra športu a voľnočasových aktivít pôsobí na VŠEMvs od jej vzniku a zatraktívňuje štúdium a vzdelávanie ponukou športových aktivít a organizáciou športových podujatí, čím vytvára podmienky pre reprezentáciu vysokej školy nielen z radov študentov, ale aj pedagógov, ktorí sa aktívne zúčastňujú na viacerých verejných športových podujatiach regionálneho, celoslovenského i medzinárodného významu.

Cieľom VŠEMvs do ďalších rokov  je posilniť internacionalizáciu vzdelávania zavádzaním spoločných študijných programov s renomovanými univerzitami v Európe v anglickom jazyku.

www.vsemvs.sk

Študijný program: Verejná správa

  • Akademický titul: Bakalár (Bc.), Magister (Mgr.), Doktor filozofie (PhDr.)
  • Možnosti štúdia: Denne, externe

Študijný program: Manažment malého a stredného podnikania

  • Akademický titul: Bakalár (Bc.), Magister (Mgr.), Doktor filozofie (PhDr.)
  • Možnosti štúdia: Denne, externe

Študijný program: Ekonomika a manažment verejných služieb

  • Akademický titul: Bakalár (Bc.)
  • Možnosti štúdia: Denne, externe

Miesto prvého kontaktu

  • Adresa: J. A. Komenského 752, 022 04 Čadca
  • E-mail: jan.polak@vsemvs.sk
  • Tel.: 0917 298 123

Logo skoly

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk