Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Dôležité! Výzva právnickým osobám a podnikateľom

Publikované: 22. 06. 2016 12:57

Mesto Čadca oznamuje všetkým právnickým osobám a podnikateľom, že od 1. júla 2016 nastáva zmena v systéme nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov, ktoré nie sú súčasťou komunálneho odpadu.  V zmysle § 58 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch „Pôvodca odpadu z obalov, ktorý nie je  súčasťou komunálneho odpadu a pre ktoré nie je výrobcom obalov, ich môže odovzdať iba osobe oprávnenej na zber odpadov alebo do zariadenia na zhodnocovanie odpadov z obalov.“

V tejto súvislosti musia právnické osoby a podnikatelia od 1. júla 2016 v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch uzatvoriť osobitnú zmluvu na zber a zhodnotenie odpadu z obalov a neobalových výrobkov z podnikateľskej činnosti s organizáciou oprávnenou na zber odpadov a do nádob na triedený zber komunálnych odpadov nemôžu ukladať tento odpad.

Mesto Čadca uzatvorilo zmluvu s Organizáciou zodpovednosti výrobcov – NATUR-PACK, a.s., ktorá bude účinná od 1. júla 2016 a táto organizácia v zmysle § 28 ods. 4 písm. e) zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. zabezpečí odobratie oddelené vyzbierané zložky komunálneho odpadu od fyzických osôb.

Z uvedeného dôvodu, si Vás dovoľujeme upozorniť, že zvozca odpadov, Mestský podnik služieb Čadca od 1. júla 2016 nebude vykonávať zber vytriedených zložiek odpadov z obalov a neobalových výrobkov z podnikateľskej činnosti, pokiaľ nebude uzatvorená zmluva.

Viac informácii na tel. čísle: +421 41 430 22 24

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk