Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Domáce kompostovanie – efektívne nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom

Publikované: 08. 06. 2011 14:10

Účastníci prednáškyMesto Čadca uskutočnilo dňa 26. 5. 2011 v Dome kultúry  prednášku pre verejnosť na tému domáce kompostovanie. Prednáška sa uskutočnila v rámci schváleného projektu Mesta Čadca "Integrované riešenie nakladania s komunálnymi  odpadmi v meste Čadca".

Jedným z cieľov tohto projektu je aj zavedenie zhodnotenia biologicky rozložiteľného odpadu od občanov podporením domáceho kompostovania v biokompostéroch. Svoje skúsenosti a poznatky o domácom kompostovaní zaujímavým spôsobom prezentoval člen občianskeho združenia Priatelia Zeme - SPZ p. Branislav Moňok. Jeho zanietenosť, odborná fundovanosť a aktívny prístup pri riešení čo najlepšieho zhodnotenia BRO zaujala občanov - zástupcov záhradkárov, poslancov, pracovníkov MsÚ a ďalších. Na prednáške sa dozvedeli ako správne kompostovať odpad zo záhrady, domácnosti a vyrobiť s minimálnou námahou kvalitný substrát pre rastliny. Všetci zúčastnení priamo na prednáške obdržali formulár žiadosti o pridelenie plastového biokompostéra o objeme 900 l a odborné letáky týkajúce sa správneho nakladania s odpadom. Prezentácia sa končila diskusiou prítomných.

Spolupráca medzi občianskym združením Priatelia Zeme a mestom bude naďalej pokračovať či už v poradenstve pri separovanom zbere, ako aj pri zavádzaní zberu biologicky rozložiteľného  odpadu. O tom, že odprednášaná téma padla na úrodnú pôdu, svedčí aj doteraz podaný vysoký počet žiadostí občanov o pridelenie biokompostéra Po podpísaní dohody medzi Mestom Čadca a žiadateľom o biokompostér budú v júni postupne rozvážané na území mesta Čadca biokompostéry.

Prípadní ďalší záujemcovia o biokompostér, ktorí chcú v ňom vykonávať domáce kompostovanie a sú majiteľmi záhrad, môžu požiadať o pridelenie biokompostéra. Žiadosť si možno vyzdvihnúť Mestskom úrade Čadca, odd. životného prostredia príp. stiahnuť z webovej stránky Mesta Čadca.

Očakávame, že zavedením domáceho kompostovania sa  zníži množstvo komunálneho odpadu zneškodňovaného na skládke tuhého komunálneho odpadu čím sa znížia náklady vynakladané na jeho  zber a zneškodnenie, zníži sa množstvo nezákonne spaľovaného odpadu. Zároveň sa zvýši sa počet ľudí, ktorí zodpovedne nakladajú s odpadmi a prírodnými zdrojmi a pomáhajú tak životnému prostrediu i vlastnej peňaženke.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk